ANBI gegevens

Statuten

Formulier betreffende ANBI-stichting (Klik om te bekijken)

De stichting heeft tot doel het op regionaal respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media aanbod dat tegemoet komt aan maatschappelijke behoeften die in de regio leven en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.

De werkzaamheden zulten in zodanige mate gericht zijn op de levensbehoeften van de in het Vechtdal (gemeente Dalfsen en gemeente Ommen) bestaande maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn.

De werkzaamheden zullen in twee afdelingen worden verricht, te weten de afdeling radio, handelend onder de naam RTV Vechtdal FM(voorheen Vechtdal FM) tezamen met het verzorgen van een themakanaal dat handelt onder de naam RTV Vechtdal.NL (voorheen Vechtdal.nl) en de afdeling televisie, social media en website-beheer, handelend onder de naam RTV Vechtdal TV (voorheen VechtdalLeeft). 

Overige gegevens

Postadres Stichting RTV VechtdalWillem van de Veldestraat 137731 MZ Ommen

KvK nummer: 41024538RSIN nummer: 802677022

Beloningsbeleid: Er wordt geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten verstrekt.

Samenvatting Financieel Resultaat

Financieel overzicht 2018 Stichting LODON

Financieel overzicht 2019 Stichting LODON