Bestuurder worden?

In een nieuwsorganisatie als RTV Vechtdal maken we keuzes die onze identiteit en groeimogelijkheden beïnvloeden. Voorbeelden: wat is de journalistiek verantwoorde positie tegenover publiek-private financiering, bedrijfsmatige innovatie in maatschappelijke sectoren, ontwikkelingen in toerisme, kleine kernen en de rol van kerk en cultuur in ‘onze habitat’.

RTV Vechtdal wil graag in contact komen met geïnteresseerde vrijwilligers voor het bestuur. Misschien uzelf? Of kent u mogelijke kandidaten? Leeftijd en woonplaats zijn niet van doorslaggevend belang, wel bestuurlijke ervaring.Wij denken aan ongeveer het volgende profiel:

Bestuurlijke ervaring

Interesse voor de Media?
Ideeën over rol van media in lokale gemeenschappen?
Heeft men tijd?

Werken aan professionalisering

Vrijwilligers op de voorgrond.
Regelen van opleiding, toezien op uitvoering.
Moderne apparatuur en financiën.

Regionale diplomatie

Samenwerking naar een streekomroep
Verwerving van het Keurmerk voor streekomroepen.

Dit is belangrijk voor …

Denk je aan iemand als je dit leest? Iemand op wie je ons wilt wijzen of die je wilt adviseren om met ons in contact te treden?

Je en u helpen ons geweldig als je, u deze oproep verspreidt via de sociale media.