Doelstelling

Stichting RTV Vechtdal

De Stichting RTV Vechtdal brengt lokaal en regionaal nieuws op een positieve en interactieve manier via tv, radio en internet. Het doel van Stichting RTV Vechtdal is het creëren van een ‘wij-gevoel’ binnen de gemeenschap en het stimuleren van meer betrokkenheid bij zaken die spelen in en rond Ommen en Dalfsen. We laten het leven zien in het bruisende Dalfsen en Ommen!

Formeel vereist de mediawet dat we 'van algemeen nut zijn'. Het betekent dat we aandacht geven aan de in Dalfsen en Ommen en in het ruimere Vechtdal levende 'maatschappelijke, geestelijke, culturele, godsdienstige en economische behoeften', 

De werkzaamheden worden door twee afdelingen verricht, te weten:

  1. De afdeling radio, handelend onder de naam Vechtdal FM tezamen met het verzorgen van een themakanaal dat handelt onder de naam Vechtdal.nl;
  2. De afdeling televisie, social media en websitebeheer, handelend onder de naam Vechtdal TV (voorheen VechtdalLeeft )

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleid Stichting RTV Vechtdal:

  • Het bieden van kwalitatief goede programma’s met de juiste diversiteit en gericht op alle bevolkingsgroepen in het Vechtdal;
  • Het verder professionaliseren van de uitvoerende organisatie;
  • Het verbeteren van de interne- en de marktcommunicatie;
  • Het professioneel onderhouden van contacten met het bedrijfsleven en instellingen;
  • Het verkrijgen van nieuwsgaring uit het Vechtdal;
  • Het zorgvuldig omgaan met de financiële middelen zodat de continuïteit wordt gewaarborgd
  • Het streven naar een samenwerking met het PBO op een zodanige wijze dat zo goed mogelijk afstemming kan plaats vinden tussen gewenste programmering en aangeboden programma’s

Het bestuur van de Stichting RTV Vechtdal bestaat uit twee bestuurders van de afdeling radio en 2 bestuursleden van de afdeling televisie. 

Het bestuur van de stichting bewaakt de kaders waarbinnen de omroep zich beweegt en zorgt ervoor dat de doelstelling van de stichting wordt nagestreefd. De content van de tvzender wordt  verzorgd door een redactie en camerateam , bestaande uit een team van vrijwilligers, verenigingen en organisaties die actief zijn in Ommen en Dalfsen. 

De radioprogrammering wordt verzorgd door programmamakers/dj’s, technici programma’s, technici buitentechniek.

De Stichting RTV Vechtdal heeft geen betaalde krachten in dienst. De radiozenders, tv zender en sociale media worden bemand en ingevuld door vrijwilligers.