Beleidsplan RTV Vechtdal 2019-2023

Basisregels voor de lokale omroep

Het is zo geregeld in ons land, dat lokale omroepen elke vijf jaar een nieuwe goedkeuring nodig hebben om te kunnen voortbestaan. Het Commissariaat voor de Media (CvdM) verstrekt daarvoor een 'aanwijzing', op advies van de gemeenteraad. Die beoordeelt of aan de initiatief nemende organisatie het vertrouwen toekomt om algemene middelen te gebruiken voor het uitzenden van een programma via de media.

In 2018 legde het bestuur van de Stichting Lodon ('Lokale Omroep Dalfsen Ommen Nieuwleusen') de basis voor een Beleidsplan door alle vrijwilligers te spreken over hun verwachtingen en ideeën over hun inbreng. Het tot 2023 rekende Beleidsplan is voor geïnteresseerden te raadplegen via deze link.

Hoofdpunten uit het Beleidsplan

  • Voor RTV Vechtdal vormen de vrijwilligers de karakteristiek die het verschil maakt met een landelijke of regionale omroep. Hoofdpunt van beleid bij RTV Vechtdal is het vrijwilligersbeleid.

  • Het streven is te komen tot een hybride organisatie van vrijwilligers en, in verhouding tot het aantal vrijwilligers, een kleine betaalde professionele staf.

  • RTV Vechtdal functioneert als sociale onderneming, onder efficiënte leiding, met een bedrijfsmodel.

  • RTV Vechtdal ontwikkelt zich met collega omroepen tot een streekomroep.

Beleidsnotitie Streekomroep

Ter voorbereiding op onze deelname in de streekomroep voor het Vechtdal stelden we een Beleidsnotitie op, te raadplegen via deze link.