Plan van Aanpak RTV Vechtdal 2024 -2027

Basisregels voor de lokale omroep

Het is zo geregeld in ons land, dat lokale omroepen elke vijf jaar een nieuwe goedkeuring nodig hebben om te kunnen voortbestaan. Het Commissariaat voor de Media (CvdM) verstrekt daarvoor een 'aanwijzing', op advies van de gemeenteraad. Die beoordeelt of aan de initiatief nemende organisatie het vertrouwen toekomt om algemene middelen te gebruiken voor het uitzenden van een programma via de media.

In 2024 werd een Plan van Aanpak 2024 – 2027 geschreven. Dit Plan van Aanpak volgt op het in 2019 uitgebrachte ‘Beleidsplan LODON 2020-2023’; (LODON: anagram van ‘Lokale Omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen), de rechtsvoorganger van RTV Vechtdal. Het Plan van Aanpak is voor geïnteresseerden te raadplegen via deze link.

Beleidsnotitie Streekomroep

Ter voorbereiding op onze deelname in de streekomroep voor het Vechtdal stelden we een Beleidsnotitie op, te raadplegen via deze link.