Historie

De eerste sporen van lokale media dateren van ongeveer 1995. We schrijven ‘ongeveer’ omdat de bevolking al decennia daarvoor dagelijks de Nederlandstalige muziek volgde van radio amateurs. De behoefte aan een breder opgezet mediabedrijf, met een uitzendlicentie, werd sterker, waarna Radio Vechtdal FM werd opgericht. De uitzendingen begonnen vanuit het oude gemeentehuis in Nieuwleusen. De amateurs lieten hun piratenleven achter zich en sloten zich hierbij aan.

In 2009 ontstond ook behoefte aan lokale televisie, gestart onder de naam Ommen Leeft. Door de uitbreiding van het kabelnetwerk kon het bereik groeien en ging men verder onder de naam VechtdalLeeft TV. Nog datzelfde jaar zochten radio en TV samenwerking en is men verder gegaan onder de Stichting Lokale Omroep Ommen, Dalfsen en Nieuwleusen, afgekort LODON. In 2020 werd deze naam in overeenstemming gebracht met de mediale omgeving, resulterend in RTV Vechtdal.

Onze omroep van meer dan 130 vrijwilligers telt nog steeds vertegenwoordigers van het eerste uur, die met veel plezier invulling blijven geven aan de programma’s, zowel op radio als televisie.

Door middel van training door mediadeskundigen en de opgedane praktijkervaring is het niveau verder verhoogd en heeft de omroep een betere uitstraling gekregen.

In 2019 publiceerde RTV Vechtdal een Beleidsplan, op basis van de onder vrijwilligers algemeen levende wens tot professionalisering. Het vormde een basis voor gesprekken met stakeholders en tot toereikende middelen voor de in gebruik neming van twee studio’s: een vernieuwde FM studio in Nieuwleusen (2019) en een nieuwe TV studio in Ommen (2021).

Voor ons ligt de taak om de verwachtingspatronen en belangen van mediaconsumenten, overheden, adverteerders en sponsoren op elkaar af te stemmen. Daarbij zijn continuïteit en professionaliteit de sleutels tot succes. In dat kader verwacht het bestuur samenwerking aan te kunnen gaan met andere omroepen en regionale instituties in het Vechtdal.