Wat kunnen we voor u doen?

Uw belang: impact en impactmeting

In overleg met u of met een groep belanghebbenden stellen we vast welke impact u met een door ons geproduceerd programma nastreeft. Dit zal doorgaans leiden tot een redactioneel concept en een script voor een productie. Voor de uitvoering is RTV Vechtdal verantwoordelijk. We sluiten een overeenkomst over de kosten en over de borging van journalistieke onafhankelijkheid. Daarna volgt het essentiële meten van de beoogde impact. Dankzij onze investering in techniek bent u in staat de reacties te analyseren die een programma oproept. U ontvangt regelmatige rapportages over de aantallen en achtergronden van mediaconsumenten die uw programma volgt. Ervaringen met deze techniek zijn veelbelovend; het bevordert het ontstaan van interactieve communities rond bepaalde elementen van het programma. Zulke effecten hebben een groter bereik dan traditionele (markt-)communicatie en zijn toenemend relevant voor het realiseren van uw doelstelling. Een voorbeeld: met een gemeente komen we een serie programma’s overeen die tot doel hebben het vertrek van opgeleide jongeren te verminderen. Een programma met interviews met inwoners die zich kort geleden in de regio gevestigd hebben, blijkt veel geraadpleegd te zijn door toeristen. De kenmerken van deze groep toeristen biedt aanknopingspunten voor gemeentelijk beleid, mogelijk in samenwerking met het onderwijs, het bedrijfsleven en de lokale pers.

Voor bestuur, zorg, educatie, religie en de kunsten

We treden graag met u in overleg over programmering gericht op een door u nagestreefd effect. Indien nodig werken we samen met de regionale pers. Enkele voorbeelden van situaties in het Vechtdal, waarop programma’s met impact gericht kunnen zijn:

 • Wegtrekkende hoog opgeleide jongeren
 • Innovatieve vormen van zorg
 • de Kerk en interactie met jongeren
 • Vermindering van criminaliteit
 • Het ondersteunen van burgerinitiatieven
 • Het verhaal van Kleine Kernen
 • Promotie initiatieven van kunstenaars en culturele organisaties

Voor het bedrijfsleven en ondernemingen

 • Verbreding van aanbod van technisch geschoold personeel
 • De toeristische mogelijkheden van het Vechtdal
 • Kennis bij burgers over innovatie in het Vechtdal
 • Regulering en innovatie in de agrarische sector
 • Meer impact van promotie en reclame