Klachtenformulier

Wanneer kijkers of luisteraars een klacht willen indienen over een programma of een programmaonderdeel is dat natuurlijk mogelijk. Indieners van klachten vullen een klachtenformulier in; het Dagelijks Bestuur neemt de klacht in behandeling en reageert binnen 8 dagen.

{chronoforms7}klachtenformulier{/chronoforms7}