De leegte van deze tijd?

De leegte van deze tijd?

 DEN HAM - Op maandagavond 5 juni hoopt Esther van Fenema naar Den Ham te komen voor een lezing over “de leegte” van deze tijd. Esther van Fenema (1970) is psychiater en werkte onder andere voor het Leids Universitair Medisch Centrum en de GGZ. Daarnaast schrijft Esther voor de Volkskrant en Trouw.

Onlangs schreef zij het boek ‘Het verlaten individu’. Waarom voelen wij ons zo leeg?’

In dit boek onderzoekt Esther wat de rol is van de zeven hoofdzonden in onze tijd. Ze voegt daar een nieuwe hoofdzonde aan toe die kenmerkend is voor nu: de leegte. We lijden, mede door corona, aan eenzaamheid, onzekerheid en somberheid en voelen vertwijfeling en angst. Wij worstelen met tal van psychische klachten, die veelal terug te voeren zijn op zingeving en vooral het gebrek eraan. Dat nare lege gevoel proberen we te dempen door overmatig te consumeren en te ‘genieten’ ten koste van steeds meer. Hierdoor voelen we ons steeds leger en komen in een negatieve, vicieuze cirkel terecht. Het lijkt wel of we onze handleiding zijn kwijt geraakt.

Op deze avond gaat Esther van Fenema in op deze gevoelens en de samenhang met de veranderende rol van God, geloof en kerk in de samenleving. Na de lezing is er gelegenheid tot vragen en gesprek en er zijn informatiestands van diverse welzijnsorganisaties.

Om 19.15 uur staat de koffie klaar in de kerk aan de Ommerweg 27. De avond begint om 19:45 en duurt tot ca. 21:45. De toegang is vrij, er is wel een mogelijkheid voor een vrije gift. Welkom!

De interkerkelijke werkgroep Vorming & Toerusting den Ham