Opnieuw minder muskus- en beverratten gevangen in Noordoost-Nederland
Foto: CC0 Public Domain

Opnieuw minder muskus- en beverratten gevangen in Noordoost-Nederland

VECHTDAL - Zo’n 10 jaar geleden werden er in Noordoost-Nederland nog 65.009 muskusratten gevangen, in 2022 waren dat er 6.950. Dat is 9 procent minder dan in 2021. Volgens de waterschappen betekent dat de populatie steeds beter onder controle komt.

Ook de beverrattenvangst daalde. In 2022 waren dit er 314 tegenover 406 beverratten in 2021. Nederland heeft geen eigen populatie beverratten. Ruim 95 procent van de vangsten vindt plaats direct langs de grens met Duitsland. Als gevolg van opeenvolgende zachte winters en een minder goed georganiseerde bestrijding in Duitsland is de beverratpopulatie daar nog steeds omvangrijk. Door lokale inzet in Duitsland is de instroom van beverratten naar Nederland regionaal afgenomen. Als beverratten direct langs de grens worden gevangen, wordt voorkomen dat ze zich opnieuw over het hele land verspreiden.  

Schade aan dijken

Muskus- en beverratten komen van nature niet voor in Nederland, ze zijn hier door menselijk handelen beland. Ook hebben de dieren bij ons nauwelijks natuurlijke vijanden. De dieren worden bestreden, omdat ze volgens de waterschappen schade brengen aan waterkeringen en oevers, door holen en gangen in dijken te graven. Ook maken ze nestkommen met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en kades. ‘'In het ergste geval kan een dijk of kade doorbreken en een polder onder water lopen’’, aldus de waterschappen.