D66 pakt tekort arbeidsmarkt aan met basisbanen

D66 pakt tekort arbeidsmarkt aan met basisbanen

HARDENBERG - Het probleem op de arbeidsmarkt is eigenlijk de aanjager van heel veel andere problemen. Er moet gebouwd worden, maar de mensen zijn er niet. De energietransitie moet sneller, dat zijn voor Nederland alleen al 45.000 vacatures, maar we hebben de mensen niet. Hetzelfde geldt voor onderwijs en de zorg. Het tekort aan vakmensen zorgt voor hogere prijzen en inflatie.

Niet bemiddelbaar?

Er zijn nu 300.000 mensen in het land die een baan zoeken. In Gemeente Hardenberg zijn er 876 Die staan ingeschreven bij het UWV, 537 in de bijstand, Maar als een ondernemer in Hardenberg aangeeft mensen te zoeken en ze desnoods zelf wel te kunnen opleiden dan kent de gemeente deze mensen niet. Bij het UWV krijgt zo’n werkgever soms te horen, “de mensen die nu nog in de bakken zitten, die zijn echt niet meer bemiddelbaar".

D66 wil zich daar niet bij neerleggen.

Het is zonde dat de overheid deze mensen laat vallen. In de eerste plaats voor die mensen, maar ook voor ons allemaal. Als er ooit een moment zou zijn waarop we alle hens aan dek moeten hebben dan is dat nu. We kunnen het ons echt niet meer veroorloven om dit arbeidspotentieel aan de kant te laten staan.

Alle beschikbare mensen benutten!

D66 wil dat de gemeente in Hardenberg actief aan de slag gaat om alle beschikbare menskracht in te zetten. Samen met ondernemers kijken wat er nodig is. Samen met werkzoekenden kijken wat ze kunnen. Samen met regionale opleidingen maatwerk trainingen inrichten om mensen snel deze speciale basisbanen te laten invullen. Daar waar nodig kunnen we dit proces vanuit de gemeente met mensen en geld ondersteunen. Bijvoorbeeld als iemand door een beperking niet de volledige renderende capaciteit kan genereren of moeite heeft met de invulling van de basisbaan.

Werk op maat

“Nu begrijp ik ook wel dat niet iedereen graag het dak op klimt om een zonnepaneel te plaatsen, en velen zijn helemaal niet handig met een schroevendraaier, dat zijn vaak vakmensen met een specifieke opleiding en ervaring. Maar er is daarnaast nog werk genoeg. In logistiek, in de zorg, of als energieadviseur. Veel mensen kunnen wel een telefoon vasthouden. We kunnen veel werk op maat specialiseren voor bijzondere mensen. Samen kunnen we de samenleving inrichten op een manier waarbij we niemand laten vallen”, zegt Rudi Reinders, kandidaat raadslid voor D66.