Vergadering van de Rekeningcommissie van de gemeente Ommen