Wat er verloren gaat met het nabuurschap

Wat er verloren gaat met het nabuurschap

Nabuurschap of noaberschap is in de laatste jaren een steeds bekender begrip geworden. Waar je vroeger alleen in het oosten van Nederland over het nabuurschap hoorde, wordt er tegenwoordig ook in de landelijke media over gerept. Maar wat is nabuurschap eigenlijk?

Het nabuurschap is meer dan buurtvereniging. Het gaat over klaarstaan voor je directe buren met raad en daad. Ook horen er ceremoniale aspecten bij, die zijn zelfs immaterieel erfgoed.

Verandering

Het nabuurschap verandert. De samenleving is aan het verindividualiseren , mensen zijn steeds meer op zichzelf gericht. Jongeren zijn minder betrokken bij het nabuurschap dan vroeger . Boerenbedrijven worden groter en loonwerkers doen het werk in de landbouw. Boeren zijn dus minder afhankelijk van hun buren en het nabuurschap.

Door hoge huizenprijzen komt het voortbestaan van het nabuurschap nog verder onder druk te staan. Er zijn bijna geen jongeren kunnen de huizen in het buitengebied nog betalen. Boerderijen worden vaak verkocht aan mensen van buiten Dalfsen en die hierdoor niet bekend zijn met het nabuurschap. Daardoor verdwijnt het steeds meer. Met als eerste het immaterieel erfgoed: de traditionele rol bij plechtigheden.

Over die onderdelen van het nabuurschap vertelt Martijn Grasso, die in 1999 in de Dalfser buurtschap Welsum kwam wonen.