Overhandiging rapport onteigening en rechtsherstel Joodse Ommenaren