“Zonder jeugd heeft de samenleving geen toekomst”

“Zonder jeugd heeft de samenleving geen toekomst”

Als je overdag over straat loopt merk je dat het straatbeeld in het Vechtdal aan het vergrijzen is. Volgens het CBS wordt er in 2030 een forse stijging, van zo’n tien procent, van 65-plussers verwacht in het Vechtdal. Jongeren trekken weg, maar veel bewoners willen de jongeren in de omgeving houden. Maar er zou voor beide partijen geen aantrekkelijk woonaanbod zijn. Jelte de Jong wil zich graag inzetten voor woningbouw voor jongeren. Zouden meer woningen de jongeren in het Vechtdal houden?

Het grijze straatbeeld

De 28-jarige Jelte de Jong loopt over straat in Beerzerveld, een dorp in het zuidoosten van de gemeente Ommen. Links van hem slentert een oudere man met zijn rollator langs hem heen door het dorp. “Het is merkbaar dat er veel ouderen zijn in het Vechtdal. Dit merk je vooral in Ommen overdag als je op straat loopt. In het buitengebied valt het nog mee, omdat daar de senioren weinig zichtbaar zijn op straat. Het is wel duidelijk waar zij wonen en welke woningen zij hebben”, vertelt Jelte.

"Ik zie het voor mij dat de senioren geen passende woonruimte kunnen vinden omdat de overheid te weinig bouwt voor die doelgroep."

Jelte ziet de toekomst, gezien de omstandigheden, niet heel kleurrijk in. “Ik zie het voor mij dat de senioren geen passende woonruimte kunnen vinden omdat de overheid te weinig bouwt voor die doelgroep. Senioren gaan dan langer in een grote woning wonen terwijl de jongeren die woningen nodig hebben om toekomst en leefbaarheid te geven aan de steden en dorpen in het Vechtdal”, zegt hij zuchtend.

Beerzerveld bezit typische naoorlogse straten met sociale huurwoningen die eind jaren vijftig zijn gebouwd voor gezinnen. Er hangt een fijne sfeer in die straten, de meeste mensen wonen er al vijftig jaar of langer. Er is een soort cultuur ontstaan waar mensen op elkaar letten. Zo ook in de Van Alewijkstraat, passerend zie je daar links en rechts huizen met roodachtige bouwstenen. Een buurtbewoner stapt het huis uit om het vuilnis weg te gooien en ziet zijn buurman aan de overkant die zijn kleine witte hondje gaat uitlaten. “Goeiemorgen!”, wordt er geroepen. Inmiddels zijn we zestig jaar verder en wonen hier veelal alleenstaande ouderen die tussen de zestig en tachtig jaar oud zijn. “Deze ouderen willen wel naar een seniorenwoning maar deze zijn in het dorp niet voldoende aanwezig. Op 1075 inwoners heeft Beerzerveld vijf sociale seniorenwoningen.”

Doorstroom

Momenteel is het voor de doorstroom noodzakelijk dat seniorenwoningen worden gebouwd. Jelte benadrukt dat dit van belang is: “De reden dat de doorstroom niet plaatsvindt heeft te maken met het feit dat de Rijksoverheid wilde dat ouderen langer thuis blijven wonen. Dit kan wel als hun woning daarvoor geschikt is”, zegt hij.

Veel ouderen die in het Vechtdal zijn geboren willen hun oude dag daar slijten, omdat hun families daar ook wonen. Het is bekend en dat geeft rust. Jelte zegt aan alles te merken dat zij hier willen blijven wonen. “Mijn buurman is begin zestig en wil graag een levensbestendige woning gaan bouwen. Helaas is bouwen niet mogelijk. Als ouderen hun eigen woning gaan verkopen voor een levensbestendige woning dan ontstaat ook in de koopwoningen een doorstroom.”

"Het is heel lastig om een woning te vinden. Het aanbod huur is nihil."

Moeilijke markt

“Ik woon nog thuis. Het is heel lastig om een woning te vinden. Het aanbod huur is nihil. Ik ben bankmedewerker, mijn loon is te hoog voor sociale huur en private huur is veel te duur. Een tussenoplossing is er niet.” Jelte klinkt moedeloos aan de lijn, er valt een stilte. “Appartementen voor alleenstaanden of stellen van ongeveer vijftig vierkante meter zouden ontzettend kunnen helpen.” Hij vertelt dat Nederland veel gescheiden stellen heeft en die stellen dan ook twee woningen nodig hebben. Daarnaast zijn er nog de senioren die thuis blijven wonen. “Dat helpt ook niet mee”, zegt hij zuchtend. “Daarnaast heeft de overheid niet voldoende gebouwd om het woningtekort op te lossen. Alle factoren samen zorgen voor het probleem op de woningmarkt.”

Toch is Jelte niet van plan weg te gaan uit het Vechtdal. “Ik wil zelf graag in het Vechtdal blijven wonen, omdat het een centraal gelegen regio is. Voorzieningen zijn voldoende en mijn sociale netwerk is ook in deze regio.” Maar er is wel werk aan de winkel: meer woningen zijn namelijk wel nodig om jongeren te laten blijven. “Jongeren willen echt graag in de regio blijven wonen. Ik spreek wel eens met jongeren. Zij willen het Vechtdal niet verlaten vanwege het sociale netwerk. Ze zijn allemaal geboren en getogen in de streek en daarom willen ze blijven. En zo lang jongeren aanwezig zijn blijft een dorp, stad of buurtschap leefbaar”, vertelt Jelte.

Plannen

Met enthousiasme vertelt Jelte dat hij de tweede kandidaat gemeenteraadslid is voor Volkspartij Ommen Vooruit (VOV). Hij is vastberaden om zich in te zetten voor woningbouw voor jongeren. “Woningen voor de jeugd zorgen ervoor dat een plaats leefbaar blijft. Het Vechtdal heeft veel jeugd dat een woning nodig heeft. Zonder jeugd heeft de samenleving geen toekomst. Daarom moeten wij als maatschappij zorgen dat iedere doelgroep mee kan doen”, vertelt hij vastberaden.

Zijn interesse voor politiek is er altijd al geweest, die komt vooral voort uit zijn familie. “Dit is vooral een familieding. Ik ben de vierde generatie van de familie die actief is in de gemeentepolitiek. Dat doet niet af aan het feit dat ik graag wil dat de wereld voor iedereen een beetje beter wordt. Als jongere in de gemeente heb ik hele andere ideeën dan de senioren die nu in de raad zitten. Het is raar dat ouderen beslissen over het lot van de jeugd. Iedereen hoort vertegenwoordigd te worden, dat is wel de grootste reden waarom ik kies voor de gemeenteraad.”

Met de gemeenteraadsverkiezingen bijna voor de deur, wordt het spannend met welke plannen de partijen gaan komen. VOV is in ieder geval vastbesloten om de woningbouw in de breedste zin van het woord te stimuleren. Maar hoe gaat dat bereikt worden? Jelte begint een lijstje aan punten op te noemen. “Grond voor nieuwbouw moet goedkoper worden aangeboden voor starters of de grond moet worden aangeboden voor erfpacht zonder extra kosten. Met een optie dat de grond later alsnog kan worden aangekocht. Rood voor rood-regelingen uitbreiden voor jongeren die graag in het buitengebied willen wonen. In plaats van drie grote vrijstaande woningen een rijtje van vijf. Dat biedt meer mensen onderdak dan drie vrijstaande woningen. Meer aandacht voor de crisis- en herstelwet. Deze wet zorgt voor kortere procedures en biedt mogelijkheden voor alternatieve woningbouw zoals Tiny Houses en containerwoningen.”