Roosmarijn Wernars (D66): “Jongeren uit Ommen moeten ook gehoord worden”

Roosmarijn Wernars (D66): “Jongeren uit Ommen moeten ook gehoord worden”

Jongeren die wegtrekken uit het Vechtdal: een aantal inwoners uit Ommen is er bang voor. “Ik zie om me heen dat jongeren weggaan. Het is wel ontzettend belangrijk dat ze terugkomen of blijven voor de economie. Anders gaat Ommen nog meer vergrijzen”, zegt een vrouw van middelbare leeftijd die achter de kassa bij de Primera staat. Zij is niet de enige die ervoor vreest. Meerdere inwoners die rondstruinen in het centrum van Ommen, geven aan er bang voor te zijn. Roosmarijn Wernars, commissielid van D66 Ommen, ziet dit echter anders. “In mijn omgeving zie ik de jongeren wel terugkomen na het afronden van hun studie.”

Thomas Fisser is een zestienjarige jongen die uit Ommen komt. Hij wil graag verhuizen naar de grote stad. “Het liefst naar de hoofdstad, want er zijn daar altijd mensen op straat. Die drukte spreekt mij aan en in Ommen zal je het nooit vinden zoals je dat daar hebt.” Volgens Thomas zijn er genoeg jongeren in Ommen, maar dan wel in bepaalde leeftijdsgroepen. “Ik heb het idee dat er veel jongeren zijn tussen de 8 en 12 jaar, maar een stuk minder van mijn leeftijd.”

De cijfers van het CBS tonen aan dat 27,6 procent van de inwoners in gemeente Ommen tussen de 0 en 25 jaar oud is. Dit percentage is niet veel lager dan het gemiddelde in Nederland, maar toch mist Thomas wel leeftijdsgenoten. “De meeste jongeren zijn jonger dan ik. Mensen van mijn leeftijd gaan studeren en zij gaan vaak in de stad wonen. Je moet echt een vaste vriendengroep hebben wil je mensen van mijn leeftijd tegenkomen. Gelukkig heb ik die wel”, zegt Thomas. 

Roosmarijn Wernars vindt het erg belangrijk om zich vanuit de politiek in te zetten voor jongeren. “Zij moeten ook gehoord worden. Het is goed om te weten waar jongeren mee bezig zijn en waar zij tegenaan lopen. Ik ben daar dan ook mee bezig”, zegt ze. “De jeugd heeft vaak leuke ideeën, maar ze bezitten vaak ook een stuk expertise. Ik vind het belangrijk om dat mee te nemen”, zegt Wernars. 

Uit onderzoek van het PON, een onderzoeksinstituut uit Tilburg, blijkt dat jongeren vaak wegtrekken uit kleinere kernen, omdat er geen betaalbare starterswoningen zijn, ze gaan studeren of omdat ze bepaalde faciliteiten missen. In Ommen zijn er ook weinig betaalbare woningen voor jongeren. “Mijn broer is mede daardoor vertrokken naar Ibiza”, zegt Thomas. Wernars pleit ook al jarenlang voor betaalbare woningen voor studenten/starters. “Zorg er nou eens voor dat er betaalbare woningen tussen zitten. Ik pleit vanuit D66 echt voor studentenwoningen. Zorg nou dat er iets van een simpele flat staat waar studenten kunnen wonen en waar ze een nieuwe start kunnen maken”, zegt ze.

Wat Wernars ook een groot gemis vindt, is het hebben van een studentenruimte. “Dat zie je eigenlijk bij alle kleine omgevingen die geen hogescholen of mbo’s hebben. Vroeger ging je studeren en dan woonde je bij je ouders of ging je naar de grote stad op jezelf. Nu hoor ik om me heen dat jongeren zeggen: ik wil best op mezelf, maar dan niet in de grote stad.” Een studentenruimte en studentenwoningen zijn dan ook nodig volgens Wernars. “Ik zal dat vanuit de politiek altijd blijven roepen tot een slimme ondernemer het op gaat pakken.”

Volgens Wernars zijn er genoeg jongeren in Ommen. Ze is niet bang dat jongeren wegtrekken en nooit meer terugkomen. Als ik om me heen kijk, merk ik dat jongeren nog graag in deze omgeving zijn. Jongeren die hier graag zijn, gaan meestal niet veel verder dan Zwolle. Na de middelbare school zijn jongeren natuurlijk wel gericht op de grote stad. Maar ik zie ze wel weer terugkomen”, geeft Wernars aan. 

Bij Thomas zit dat anders. Wanneer hij klaar is met zijn studie, wil hij Ommen graag verlaten. Hij studeert luchtvaarttechniek aan het Deltion College in Zwolle. Later wil Thomas op Schiphol gaan werken. “Het is niet te doen om vanuit Ommen elke dag heen en weer te reizen”, zegt hij. Het enige wat hem terug zou kunnen halen naar Ommen is zijn familie. “Ik heb verder niet heel veel met de plek, maar als ik hier nog een broer heb wonen, zou het kunnen dat ik terugkom. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren, want mijn ene broer woont nu op Ibiza en mijn ouders willen ook ooit verhuizen naar Spanje”, zegt hij. 

Uit onderzoek van het PON blijkt dat de jongeren, die wel terugtrekken na het afronden van de studie, voornamelijk terugkomen voor familie en voor de groene omgeving met de rust dat het biedt. Wernars ziet dat ook om zich heen. “Als ze het kunnen betalen komen ze terug voor de omgeving. Het is hier mooi groen en rustig. Je kan hier makkelijk een wandeling buiten doen. Je gaat hier even lekker het bos in, in plaats van het kleine gekweekte parkje. Dat spreekt ook jonge mensen aan”, zegt Wernars. 

Nederland zal gaan vergrijzen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2035 zo’n vijfentwintig procent ouder is dan 65 jaar. In Ommen ligt dat gemiddelde hoger, namelijk op 30,2 procent. Volgens het onderzoek van het PON is vergrijzing ook een belangrijke factor van het wegtrekken van jongeren uit de kleinere kernen. Thomas beaamt dat. “Dat werkt zeker niet mee nee. Ik vind het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten van mijn leeftijd. Als Ommen nog erger vergrijst dan wordt dat hier ook lastig en dat spreekt mij niet aan.” Wernars heeft echter goede hoop en verwacht niet dat Ommen heel erg zal vergrijzen. “Ik wil jongeren nog meegeven dat ze hun stem moeten laten horen als ze iets willen. Bundel je krachten en laat van je horen”, zegt Wernars.