Wethouder Bart Jaspers Faijer aan het woord over duurzame energie

Wethouder Bart Jaspers Faijer aan het woord over duurzame energie

In de tv-uitzending van ‘Strijd om de vierkante meter’, die binnenkort wordt uitgezonden op Vechtdal TV, richten we ons op de woningbouw en duurzaamheid in ons Vechtdal. Over duurzaamheid spraken we met Bart Jaspers Faijer, wethouder in de gemeente Ommen.

Dat er de komende jaren veel moet gebeuren op het gebied van energie en klimaat is inmiddels een bekend verhaal. We zagen het uiteraard ook terugkomen in de nieuwe plannen van het kabinet Rutte IV. Het Vechtdal zal uiteraard ook een steentje bij moeten dragen. Wethouder Bart Jaspers Faijer van de gemeente Ommen, tevens ook voorzitter van de Regionale Energiestrategie, vertelt over hoe het er voor staat. “We doen als gemeente een duit in het zakje in de regionale energiestrategie in het landelijk klimaatakkoord. In 2050 moeten we energieneutraal zijn en 2030 is een eerste tussenstap.”

“We nodigen initiatieven uit binnen kaders die de raad heeft gesteld. Veel plannen moeten nog komen. Er ligt al wat, we hebben veel gedaan, maar er moet nog meer gebeuren”, vervolgt de wethouder. “We moeten grootschalig opwekken. Zon en wind, met zoveel mogelijk zon op daken en zo weinig mogelijk op land. Een ieder moet doen wat hij kan. Denk ook aan energie verbruik. Het hele verhaal begint met besparing, daar is bewustzijn nodig.”

Over locaties van het plaatsen van bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen is nog niet veel bekend. “Over locaties is vaak niets bekend. Dat ligt per gemeente anders. Ommen werkt met uitsluitingsgebieden. Eerst kijken we waar we het niet gaan plaatsen. Ommen is rijk aan waardevolle natuurgebieden, dus daar mag het niet. De raad wil geen zonneweides op landbouwgrond. Op daken kan nog veel meer. Wij zeggen niet als gemeentebestuur waar alles komen, maar we zeggen veel meer: dat doel moet gehaald worden en initiatieven die daar aan bijdragen zijn welkom. Hoe u dat doet: kom maar op.”

Wat de wethouder nog meer heeft gezegd over duurzame energie in Ommen kunt u binnenkort zien in de uitzending van Strijd om de vierkante meter op Vechtdal TV.