Toerisme Vechtdal

Toerisme heeft veel impact op de economie in het Vechtdal: ‘Iedereen kan ervan profiteren, van ondernemer tot inwoner’

Het Vechtdal is een toeristische regio en de afgelopen jaren is het aantal overnachtingen steeds meer toegenomen. Jaarlijks telt het Vechtdal ruim twee miljoen overnachtingen en in 2021 kwam er 34% meer overnachtingen ten opzichte van 2020. In het Vechtdal wordt ingespeeld op die groei. Zo zijn er vele campings, horecagelegenheden en natuurlijk recreatieve activiteiten. Er wordt dus veel geprofiteerd van het toerisme in het Vechtdal, maar wie profiteert er het meest? En zou er in de toekomst meer geïnvesteerd moeten worden in het toerisme?

Hannah Assink

Rolf Halverhout is gebiedsmanager van het Vechtdal bij MarketingOost. Hij geeft aan dat zowel de bewoners, bezoekers, als de bedrijven in het Vechtdal profiteren van het toerisme en daarbij ook de vrijetijdseconomie, waaronder onder andere ook winkels en horeca vallen. “De vrijetijdseconomie zorgt voor heel veel extra bestedingen in het gebied, waardoor er faciliteiten als meerdere supermarkten en culturele instellingen kunnen zijn”, vertelt hij.

Inkomsten

Doordat er zoveel gerecreëerd wordt in het Vechtdal, zijn veel ondernemers die in de toeristische sector werken afhankelijk van het toerisme. Zo ook René Horsman, bedrijfsleider bij camping de Koeksebelt in Ommen. “Wij zijn als camping honderd procent afhankelijk van het toerisme. In de eerste lockdown hebben we drie maanden nagenoeg geen omzet gedraaid. Dat was heel lastig, we moesten met de handen op de knip leven. Als we in de toekomst weer voor een tijd geen gasten zouden kunnen ontvangen, zal dat wel weer spannend gaan worden, omdat we dan geen omzet draaien”, geeft hij aan. Er zijn dus veel ondernemers die leven van toerisme en recreatie, maar hoe zit dat als we kijken naar de gemeentebegroting? Is het toerisme daar ook een belangrijke inkomstenbron? Jan Uitslag is wethouder recreatie en toerisme in Dalfsen en geeft aan dat dat verschillend is per gemeente in het Vechtdal. “Bij ons in Dalfsen is het twee ton, maar in Ommen is dat wel vijf keer zoveel. Het is wel een belangrijke inkomstenbron en als het toerisme helemaal weg zou vallen, zal dat zeker pijn doen. Dat merken we echt wel”, vertelt de wethouder. Dalfsen telt zo’n 29.000 inwoners en in het hoogseizoen zijn er wel 200.000 bezoekers. Dit grote verschil geeft aan dat de toeristische sector zeker impact heeft.

Uit onderzoek van Kennisplatform Oost blijkt dat toeristen in 2021 gemiddeld €38,15 per nacht besteden. Wanneer we kijken naar werkgelegenheid binnen de toeristische sector, zien we dat deze in 2021 met 300 banen is afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Een mogelijke verklaring hiervoor is de coronacrisis. Volgens Rolf Halverhout is niet alleen het toerisme, maar de gehele vrijetijdseconomie essentieel voor het Vechtdal. “De impact van de vrijetijdseconomie is erg groot. Als die er niet zou zijn, zal het Vechtdal een stuk minder aantrekkelijk worden. De vrijetijdseconomie is een belangrijk bindmiddel voor de regio. Als dat wegvalt, valt er heel veel weg. De vrijetijdseconomie is niet een doel op zich, maar een middel om een regio, in dit geval het Vechtdal leefbaar te houden.”

Toekomst

Momenteel zit er een stijgende lijn in het aantal toeristen dat in het Vechtdal overnacht. Jan Uitslag ziet graag nog een verdere toename in het toerisme, maar dit moet wel in balans blijven. “We willen zeker groeien, maar het moet voor iedereen prettig zijn. Voor zowel de toerist, als voor de inwoner. Onze kracht is dat het hier lekker rustig is en dat willen we zo houden”, vertelt hij. Jan verwacht groei, maar ook een nadrukkelijke spreiding. “De bezoekersstroom mag over de gehele regio verdeeld worden.” Niet alleen de wethouder, maar ook Rolf Halverhout vindt balans belangrijk. “In 2030 zie ik het Vechtdal als een toeristische regio in balans. Zowel de bewoners, bezoekers, als bedrijven moeten de voordelen ondervinden van de vrijetijdseconomie”, zegt hij over de toekomst. Bij MarketingOost zijn ze op het moment bezig met de doorontwikkeling van het Vechtdal als merk. “Voor de toekomst hoop ik op een betere profilering van het Vechtdal. Het is geen sprint, maar een marathon. De komende jaren willen we zorgen dat dat de ontwikkeling als een bewuste bestemming voortzet”, aldus Rolf.

René Horsman staat ook open voor een toename van het aantal toeristen in het Vechtdal. “Het is voornamelijk druk voor zes weken in het hoogseizoen. Daarbuiten is er ruimte voor toename. Er zijn weinig campings die van 1 april tot 31 oktober helemaal vol staan, dus in het voor- en naseizoen is er genoeg ruimte voor groei”, vertelt René. Hij staat niet alleen open voor een groei in het toerisme, maar ook voor een seizoensverlenging. De piek ligt nu voornamelijk in de zomervakantie. René geeft alleen wel aan dat dit lastig is, omdat men afhankelijk is van het weer.

Vierkante meter

Het blijkt dus dat het toerisme een belangrijke rol opneemt in de regio van het Vechtdal. Maar hoe zit het met de strijd om de vierkante meter? Is het bijvoorbeeld verstandig om te investeren in de aanleg van campings, terwijl er op die plek ook nieuwe woningen gebouwd zouden kunnen worden? Inwoner Geke denkt dat dit geen problemen zal opleveren. “We hebben natuurlijk ook woningen nodig, maar ik heb het idee dat op de plek waar woningen gebouwd worden, dat dat geen toeristische locatie is”, vertelt ze. Dit kan wethouder Jan Uitslag bevestigen. “Campings en vakantiehuisjes zijn vaak in het buitengebied gepositioneerd. Dat zijn niet de plekken waar we veel huizen zullen bouwen. Ik denk dus niet dat dat op gespannen voet staat met elkaar”, aldus Jan.