Speel slim offline, blijf veilig online

Speel slim offline, blijf veilig online

DALFSEN - De gemeente Dalfsen lanceert dinsdag 2 april op de landelijke actiedag ‘Echt Niet Vandaag’ het offline cyberkwartet. Het kwartet heeft hetzelfde doel als de landelijke actiedag, namelijk het vergroten van bewustwording over de risico's van cybercrime (zoals online oplichting). Het eerste cyberkwartetspel werd officieel overhandigd aan burgemeester Erica van Lente door de bedenker ervan, Tom.

Tom was eerder stagiair bij de gemeente Dalfsen en deed onderzoek naar digitale veiligheid. Door het spelen van het kwartet leer je online risico's herkennen en verkleinen en hoe hierop te reageren. Het spel wordt op verschillende plekken binnen de gemeente verspreid, maar kan ook gedownload worden op www.dalfsen.nl/cybercriminaliteit. Burgemeester Van Lente benadrukt het belang van de campagne en van het spel.

Aanpak cybercrime
Uit landelijk onderzoek is gebleken dat cybercriminaliteit de meest voorkomende vorm van criminaliteit is waarmee inwoners te maken krijgen. Uit de enquête die is uitgevoerd onder de inwoners van Dalfsen blijkt echter dat mensen de kans om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit over het algemeen laag inschatten. Inwoners en ondernemers gaven in de enquête aan vooral behoefte te hebben aan meer informatie over hoe ze zich tegen cybercriminaliteit kunnen beschermen en hoe ze het kunnen herkennen.

Uit onderzoek over het effect van (cybersecurity)campagnes komt naar voren dat het belangrijk is om voorbeelden te geven, effecten uit te leggen, tips te geven en zowel vaardigheden als kennis aan te leren. Gamificatie, het inzetten van spelelementen, kan helpen om mensen te bereiken. Daarom zet de gemeente Dalfsen een kwartet in tijdens de campagne die verschillende doelgroepen meermaals kunnen spelen. In het kwartet komen verschillende voorbeelden van cybercriminaliteit aan bod net als maatregelen die je kunt nemen om te voorkomen dat je slachtoffer wordt. De komende jaren wordt er door de gemeente Dalfsen op verschillende manieren aandacht besteed aan online veiligheid. Het kwartet is het eerste middel om de digitale gevaren van cybercriminaliteit onder de aandacht te brengen.

Congres “Better safe than sorry”

Naast de lancering van het kwartetspel nemen medewerkers van de gemeente Dalfsen dinsdag ook deel aan de actiedag in Zwolle. Daar vindt het congres 'Better Safe Than Sorry' plaats. Het congres richt zich op MKB-ondernemers en legt de nadruk op de noodzaak van digitale veiligheid en het vergroten van cyberweerbaarheid. Ondernemers in de gemeente Dalfsen zijn hiervoor al eerder uitgenodigd. Meer informatie over het congres is te vinden op https://www.pvo-oostnederland.nl/agenda/better-safe-than-sorry-zwolle/.

  • Bron: Gemeente Dalfsen