Door logistieke problemen minder oud papier ophaling

DEDEMSVAART - Sinds september 1966 verzorgt Muziekvereniging JUBAL de huis-aan-huis ophaaldienst voor oud papier in Dedemsvaart en omgeving. Aanvankelijk gebeurde dit met trekkers, busjes en aanhangwagens, maar sinds 2006 is de Firma Jansen uit Coevorden ingeschakeld met kraakperswagens, ook wel bekend als vuilniswagens. Recentelijk huurde Jansen extra wagens in van het bedrijf Prezero, maar deze laatste heeft aangekondigd hiermee te stoppen. Op de eerste zaterdag is slechts één chauffeur beschikbaar, terwijl er op de derde zaterdag zes chauffeurs zouden zijn volgens een afspraak in december. Echter, op 19 februari werd bekend dat Firma Jansen slechts drie wagens kan leveren vanaf april. Hierdoor zullen inwoners van bepaalde delen van Dedemsvaart hun oud papier zelf naar containers moeten brengen. JUBAL probeert de drie beschikbare kraakperswagens zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Vol = Vol

De Firma Jansen heeft aangegeven dat vol ook echt vol betekent. Voorheen keerde één wagen terug om de rest van een route af te maken als alle zes de kraakperswagens vol waren en niet alle straten waren afgehandeld. Nu wordt gemeld dat er geen wagen meer terugkomt om het resterende papier op te halen. Hierdoor bestaat het risico dat er papier blijft liggen in sommige straten, vooral in april wanneer het ophalen over een periode van 7 weken plaatsvindt vanwege de verschuiving naar de derde zaterdag van de maand. Normaal gesproken zou dit 4 of 5 weken zijn. De reactie van Firma Jansen op achtergebleven papier is simpelweg dat bewoners het zelf naar containers moeten brengen laat JUBAL weten.

Bezuinigingen

De Gemeente Hardenberg, die het contract heeft met Firma Jansen voor het ophalen van oud papier, vindt de huidige manier van inzamelen te duur en steunt het beleid van Jansen. Dat hierdoor mogelijk meer papier in de grijze container belandt, wordt door de gemeente als jammer beschouwd. Dit staat echter haaks op de recent aangenomen Koersnotitie grondstoffenbeleidsplan van de raad, waarin wordt benadrukt dat er momenteel te veel oud papier bij het restafval belandt. Het plan vermeldt onder andere dat het aanbieden van gescheiden grondstoffen zo eenvoudig mogelijk moet worden gemaakt voor bewoners en dat er moet worden samengewerkt met verenigingen die momenteel huis-aan-huis ophalen. Echter, Jubal heeft slechts vernomen dat er maar 3 wagens beschikbaar zijn, er is geen sprake geweest van overleg of het zoeken naar een oplossing aldus JUBAL.

Routes

Na uitvoerig puzzelen heeft JUBAL besloten de volgende routes te rijden: Bransveen, Componistenbuurt, Kotermeerstal 1 en 2, Mien Ruyslaan, en de Zaaimansakker - grofweg alles ten zuiden van de Moerheimstraat tussen het Stegerensallee en de Nieuwewijk. Daarnaast zullen de Schepenbuurt, Oranjebuurt inclusief Julianastraat, Markt en Marktstraat, Plan Rozenheim, de Magnolia, de Prunus en de van Haeringenstraat worden bediend.

Containers

Er zal een permanente container worden geplaatst waar bewoners hun oud papier naartoe kunnen brengen. Deze container staat bij het verenigingsgebouw van JUBAL, OpMaat aan de Parklaan in Dedemsvaart.

JUBAL zegt deze gang van zaken ten zeerste te betreuren, maar ondanks meerdere gesprekken met Firma Jansen en de gemeente Hardenberg heeft dit geen oplossing opgeleverd. Na 58 jaar zal deze service, waarbij getracht werd inwoners op een eenvoudige manier van hun oud papier af te helpen, noodgedwongen gedeeltelijk stoppen. Dit zal ook financiële gevolgen hebben voor de vereniging JUBAL.

Bundel 1853667 1280

Kartonnen 4596624 1280