Foto's: Paul Scholten

Veelzijdige kunstexpositie in de Trefkoele+

DALFSEN – Zaterdag 10 februari opende kunstenaar Max Timmerman, onder grote belangstelling, alweer de vijfde kunstexpositie in de Trefkoele in Dalfsen.

In zijn openingslezing ging Max Timmerman uitvoerig in op wat Wat is Kunst en een kunstwerk? Een schilderij, tekening, beeld, foto, mixed media en andere dergelijke uitingen. Waarbij hij over het begrip kunst enige definities weergaf zoals: Kunst is “de aller-individueelste expressie van de allerindividueelste emotie’ of: “Kunstuiting is het vermogen om nieuwe dingen te creëren. Zowel vanuit het denken als vanuit het doen. 

Ook haalde hij enige statements aan van beroemde kunstenaars o.a. die van Karel Appel met zijn verwarrende uitspraak over Kunst: “Ik rotzooi maar wat aan” Appel bedoelde natuurlijk volg je hart en je gevoel. Werk vanuit je emotie!! Zoals mensen in inheemse culturen, kinderen en mensen met verstandelijke beperkingen doen! Intuïtief en associatief! Maar het was Prof Dethier, Cultuur filosoof uit België, die het zo prachtig verwoorde, namelijk “Kunstwerken zijn de documentjes van de Ziel”

 dsc7550a

Timmerman legde uit dat de basis, de oorsprong van het begrip over Kunst ligt in het fenomeen der creativiteit, de kunstzinnigheid of de artisticiteit. Want Creativiteit is namelijk het vermogen, de drang, die elk mens bezit, om zijn individuele aard tot uitdrukking te brengen. Een creatieve wils impuls dus of een vitale vormkracht. Je moet dat wel bij jezelf ontdekken, o.a. door te doen!. In de praktijk te brengen. Uitvogelen welke uitdrukkingsvormen, middelen en materialen het beste bij jouw passen. En je moet je eigen verhaal ontwikkelen. Wat wil ik zeggen met mijn werk en hoe en wat wil ik de toeschouwer, de samenleving, persoonlijk meegeven. Wil en durf ik mijn werk überhaupt wel laten zien!? Of juist graag! Zoals hier in de Trefkoele!

Timmerman benoemde vervolgens de 4 niveaus van kunstenmakers. Zoals 1e niveau De Artistieke talenten. Mensen die aan de keukentafel aan hun schilderijtjes werken en zo nu en dan een van de vele workshops volgen. Zij werken, al dan niet samen met anderen, met veel plezier aan hun "kunstwerken" en experimenteren met materialen en stijlen en switchen van de ene naar de andere techniek enz. Zij laten daarvan zo nu en dan iets zien in exposities . Het 2e niveau: De Intentionele kunstenmakers. Zij hebben al vaak een eigen ingerichte werkruimte en werken daar wekelijks gedreven aan hun oeuvre, in een eigen stijl en exposeren doelbewust om hun talenten middels hun werken ten toon te stellen in laagdrempelige tentoonstellingsruimten. Veel van deze artistieke en intentionele talenten ontmoette Timmerman inmiddels in de Gemeente Dalfsen en omstreken o.a. tijdens “Kunst om Dalfsen” en de vele tentoonstellingen in de Cultuurhuizen en andere expositieplekken. Het 3e niveau: De Professionele kunstenmakers. Opgeleid aan een kunstacademie, maar ook de autodidactische kunstenaars, die hun werken jaarlijks kunnen exposeren in galeries en zelfs musea. Maar die er altijd een bijbaan bij hebben om financieel zelfstandig te kunnen zijn. Zij beschikken over een goed geoutilleerd atelier. Hebben een KvK nummer, betalen inkomstenbelasting en btw., maar hebben ook aftrekposten. Zij hebben inmiddels een geheel eigen stijl ontwikkeld en hebben vaak een paar galeries die hun werken presenteren en verkopen. Deze kunstenmakers presenteren zich in de samenleving en media, dan ook, officieel ook als kunstenaars. En het 4e nivo: De gevestigde en gelouterde kunstenaars. Opgepikt door de galeries en musea en die, met hun vaak geheel eigen oeuvre, nationaal en zelfs internationaal worden getoond. Het commerciële niveau van kunsten. De prijzen van hun kunstwerken en opdrachten lopen van enkele duizenden euro’s tot in de miljoenen. Op veilingen zelfs tot vele miljoenen. Ze hebben vaste verzamelaars van hun werken zoals Collectioneurs en Musea e.d. en verdienen buitengewoon veel geld met hun werk. De prijzen van hun werken staan dan ook niet meer in verhouding tot het maken van het werk zelf, maar het zijn economische objecten geworden waar veel partijen aan verdienen..

Timmerman sloot zijn inleiding af met de link naar de Trefkoele! “Want in of op welk niveau de Trefkoele exposanten zich bevinden hoe zij zich presenteren bepalen zij uiteindelijk natuurlijk zelf”. Afhankelijk van uw ambities, kunde en mogelijkheden! Kunst en kunstwerken hebben alles te maken met communicatie en dialogen. Door het tonen van de kunstuitingen ontstaan er vormen van communicatie. Bovendien is het vormgeven van gevoelens en ervaringen, het verwerken hiervan door het weergeven in beelden, vormen en kleuren en tevens het herbeleven hiervan uitermate helend. Deze prachtige en gevarieerde tentoonstelling in de Trefkoele is hier een “visueel” voorbeeld van. Zo zijn er abstracte, expressieve, realistische, surrealistische en impressionistische werken te zien. Maar ook 3 dimensionale beelden en foto’s, toegepaste kunst en zelfs historische beelden van het ontstaan van de Trefkoele.

 dsc7470a"

Het is overigens helemaal niet vanzelfsprekend dat er voldoende aandacht, geld en mogelijkheden zijn voor Kunst en Kunstbeoefening!. Laten we daarom vooral zuinig zijn op iedereen, in de samenleving en in de politiek, die dit een warm hart toedragen." Zo betoogde Max Timmerman.

De opening werd feestelijk afgesloten met de onthulling, door de kunstwerkgroep van de interne kunstroute in de Trefkoele.

Bij deze tentoonstelling is een flyer beschikbaar met alle informatie over de exposanten. De expositie is mogelijk gemaakt door de Kunstgroep Trefkoele+ en is nog te bezichtigen t/m 25 april 2024. 

Foto’s: Paul Scholten Dalfsen. 

  • Bron: Persbericht Kunstgroep Trefkoele+