Gemeente Dalfsen bevordert emissieloos werken

Gemeente Dalfsen bevordert emissieloos werken

DALFSEN - De gemeente Dalfsen heeft voor storing en onderhoud aan de openbare verlichting een meerjaren-overeenkomst afgesloten met Van Gelder Verkeerstechniek. Een belangrijke voorwaarde voor de samenwerking is een zo laag mogelijke uitstoot van CO2. De gemeente Dalfsen stimuleert hiermee het emissieloos werken en bouwen. In aanwezigheid van wethouder Ruud van Leeuwen is de elektrische hoogwerker die door Van Gelder is aangeschaft officieel in gebruik genomen op vrijdag 17 november.

Wethouder Ruud van Leeuwen geeft aan dat de samenwerking met Van Gelder een goede stap is in de richting van emissieloos werken en bouwen. Ruud van Leeuwen: “Dalfsen heeft de ambitie om een duurzame leefomgeving te creëren. Als gemeente gebruiken we zelf steeds meer elektrisch materieel en gereedschap, het is dan ook vanzelfsprekend dat we onze samenwerkingspartners stimuleren dit ook te doen. We zijn blij met de samenwerking met Van Gelder. De aanschaf van een elektrische hoogwerker is vooruitgang. Wij als groene gemeente in breedste zin van het woord zijn voorstander van het feit dat deze stappen worden gezet.”

Duurzaam De gemeente Dalfsen heeft de ambitie om minder CO2 uit te stoten en het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Hiermee wil de gemeente Dalfsen bijdragen aan de klimaatdoelen waar de overheid zich aan heeft verbonden. De gemeente Dalfsen wordt steeds duurzamer. De gemeentewerf wordt verwarmd met resten van snoeiafval. Dienstauto’s zijn elektrisch en ook de buitendienst rijdt met een elektrische bus. De stroom die in de gemeente wordt gebruikt wordt duurzaam opgewekt. En openbare verlichting wordt versneld vervangen door ledverlichting. Verder werkt de gemeente circulair waarbij grondstoffen en materialen zo veel mogelijk opnieuw worden gebruikt. Denk aan het hergebruik van bestaande bestrating.

Aanbesteding

Tijdens het proces van de aanbesteding zijn de inschrijvers uitgedaagd om zoveel mogelijk emissieloos en duurzaam te werken met minder gebruik van fossiele brandstof. Daarbij heeft aannemer Van Gelder de beste score behaald. Van Gelder investeert in een duurzame samenleving en wil de wereld een stukje mooier achterlaten. Erik Bunskoek, projectleider bij Van Gelder Verkeerstechniek: “Als infrapartner voor Nederland heeft Van Gelder die verantwoordelijkheid. Het is dan ook onze ambitie om in 2030 100% klimaatneutraal te werken. Wij zijn trots dat we onze elektrische hoogwerker voor de gemeente Dalfsen mogen inzetten en op deze manier kunnen bijdragen aan een leefbaar, veilig en toekomstbestendig Nederland.” De gemeente Dalfsen vraagt aannemers en leveranciers steeds meer te investeren in schonere alternatieven.

  • Bron: Persbericht gemeente Dalfsen