Home - Vechtdal TV

21 Oct 2021

Terinzagelegging ontwerp-addenda voor Natura 2000 -…

VECHTDAL - Op 5 oktober 2021 hebben Gedeputeerde Staten voor vijf Natura 2000-beheerplannen een ontwerp-addendum (bijlage) vastgesteld. Het…
21 Oct 2021

Voorschakeltraject Logistiek vormt ideale opstap naar…

ZWOLLE - Om de instroom van medewerkers in de logistieke sector te bevorderen, ontwikkelden Thamàr Pol van Werkgeversservicepunt Regio Zwolle en…
21 Oct 2021

Controle op schoonmaak van sloten gestart

REGIO - Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is weer gestart met de controle op het schoonmaken van sloten door eigenaren en andere…