Esther de Snoo

Zo pakt Rabobank de regie in de transitie

Met de aanstelling van Alex Datema als directeur Food & Agri was al duidelijk dat Rabobank een andere koers gaat varen. Een half jaar na zijn aanstelling komt de bank inderdaad met een koerswijziging. Alleen agrarische bedrijven die aantoonbaar verduurzamen, kunnen rekenen op steun van de bank die ongeveer 80 procent van de land- en tuinbouwondernemingen als klant heeft.

Datema heeft de afgelopen maanden benut om de geesten rijp te maken. Natuurinclusieve land- en tuinbouw en een kleinere veestapel. Daar gaat het heen. Het financieringsbeleid wordt daar nu op afgestemd. Wie geld wil lenen, moet verduurzamen. Het telt minstens zo zwaar als het bedrijfseconomisch resultaat.

De eisen gelden niet alleen voor boeren en tuinders. Nee, ook ketenpartijen die willen blijven banken bij de Rabo, krijgen deze eisen opgelegd. De bank pleit voor een systeemverandering en gaat structuurbeleid invoeren. Waar eerst ieder bedrijf afzonderlijk werd bekeken en beoordeeld of het in aanmerking kwam voor een financieringsaanvraag, worden nu sectorbreed criteria opgesteld.
'True value' noemt de bank dit; een betere verdeling van de marges in de keten met als doel een beter verdienvermogen voor alle schakels in die keten, met de producent voorop.

Ook pleit Rabobank voor een sterkere ketenregie. Het is echter de bank zelf die deze rol nu naar zich toetrekt en met deze koerswijziging bepaalt welke bedrijven wel door kunnen. En welke niet.

Onder leiding van Datema wil Rabobank het eigen imago drastisch oppoetsen. Door het gebrek aan daadkracht en visie van de overheid en sectorpartijen, neemt Rabobank nu het roer over. Met daadkracht, leiderschap én macht.

Deze column is de mening van Nieuwe Oogst, verwoord door de hoofdredactie en senior redacteuren.