Er valt weer wat te kiezen

Er valt weer wat te kiezen

Vier weken voordat Nederland naar de stembus gaat, is er van echte verkiezingsonderwerpen zoals klimaatverandering, stikstof, (her)inrichting van het buitengebied en perspectief voor de boeren nog geen sprake. 

De echte verkiezingsstrijd is nog niet losgebarsten. Aanvallen tussen politici onderling komen nog maar mondjesmaat voor. Dit viel ook op tijdens Het Grote Landbouwdebat van Nieuwe Oogst en LTO Nederland op 18 oktober. 3.600 unieke kijkers zagen het debat live. De dag erna zond NPO Politiek het integraal uit. De nadruk op inhoud en oplossingen viel ook op zondagavond, het eerste televisiedebat bij College Tour met lijsttrekkers van VVD, NSC, GroenLinks-PvdA en BBB. Ook zij meden de onderlinge confrontatie.

Sterker nog, Van der Plas zei vleiend: 'Ik wil met Pieter', zonder kennis van zijn verkiezingsprogramma te hebben. Toen dinsdag NSC eindelijk uit de doeken deed waar ze nu voor staan, dacht ze daar wel anders over. NSC is nadrukkelijk voor de jonge en duurzamere boer, verkleining van de veestapel, een meer grondgebonden melkveehouderij en geen megastallen.

Maandag 20 november, twee dagen voor de verkiezingsdag, kruisen de landbouwpolitici opnieuw de degens in het Jonge Boeren Verkiezingsdebat dat Nieuwe Oogst organiseert samen met NAJK en Aeres Hogeschool in Dronten. Centraal in dit verkiezingsdebat staat de positie van de jonge boer en tuinder in tal van vraagstukken. Denk aan verdienvermogen, ruimtelijke ordening, beschikbaarheid van grond, versnelling van verduurzaming, klimaat, stikstof en waterkwaliteit, innovatie, bedrijfsovername en juridische zekerheid.
Het is in ieder geval duidelijk dat boeren en tuinders echt wat te kiezen hebben.