De keuze voor Hoekstra is goed nieuws voor boeren

De keuze voor Hoekstra is goed nieuws voor boeren

Als een evenwichtskunstenaar moest Wopke Hoekstra deze week laveren tussen enerzijds de progressieve groenen en sociaaldemocraten en anderzijds de gematigde conservatieve Europarlementariërs in het Europees Parlement (EP). Hij is aangewezen op goedkeuring van beide kampen. Twee derde meerderheid moet hij achter zich zien te krijgen om de nieuwe klimaatman van de Europese Commissie te worden.

De milieuspecialisten van het parlement onderwierpen Hoekstra deze week aan een urenlange ondervraging. Waarom heeft het kabinet, waar hij deel van uitmaakte, de veestapel niet ingekrompen? Hoekstra moest zich verantwoorden voor jarenlang CDA-landbouwbeleid dat volgens de groenen te weinig verandering bracht. Zij willen Hoekstra dwingen vergaande concessies te doen.

Niet alleen Hoekstra ging op de grill, ook zijn evenknie de Slovaakse Maroš Šefcovic werd op dezelfde wijze onder vuur genomen als nieuwe kandidaat-chef Green Deal. Samen moeten ze Frans Timmermans vervangen. In de Europese politiek wordt over weinig thema's zo verdeeld gedacht als het milieudossier. En met het oog op de Europese verkiezingen medio 2024 wordt die verdeeldheid alleen maar scherper.

Terwijl Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie en van CDU-huize, ook nog graag vijf jaar door wil. Zij wil werken aan meer draagvlak van boeren voor de Europese klimaat- en milieuplannen. Daarbij is een meer gematigde houding hard nodig. Juist daarvoor is de linker flank beducht. Die wil alles behalve een gematigder beleid.

Voor de boeren is het nieuwe duo dat Timmermans moet vervangen, goed nieuws. Al moeten ook zij laveren en concessies doen om de linkerflank tevreden te houden.

  • Bron: Nieuwe Oogst 7 oktober 2023