Esther de Snoo - Effect derogatie wordt pijnlijk zichtbaar

Krijgen veehouders de mestput voor 1 september leeg? Velen zitten met de handen in het haar en leuren noodgedwongen met de mest. De mestmarkt is overspannen en ophaalprijzen van 21 euro per kuub of meer zijn gewoon.

Toch is het geld niet per se het probleem. Veehouders zijn het al jaren gewend veel geld te moeten betalen om de mest afgevoerd te krijgen.

De lastigheid is dat de mest niet eens wordt opgehaald, simpelweg omdat er niet kan worden uitgereden. De plaatsingsruimte is op. Tegelijk is er meer mest beschikbaar dan voorheen.

De reden is de afbouw van de derogatie waardoor Nederlandse melkveehouders altijd meer mest mochten uitrijden van Brussel. Nederland moet die derogatie vanaf dit jaar in enkele jaren afbouwen. Dit jaar ligt de gebruiksnorm 10 kilo stikstof per hectare lager. Zit je in een waterwin- of Natura 2000-gebied, dan vervalt de derogatie al in 2023.

Door de aangepaste wetgeving moeten veel melkveehouders dit jaar mest afvoeren. Voor sommigen is dat voor het eerst. Voor een bedrijf met 60 hectare grond staat een daling van de gebruiksnorm met 10 kilo stikstof per hectare gelijk aan ruim vier extra vrachtwagens met mest.

Melkveehouders vragen zich af wat ze met al die mest moeten doen. Nog veel prangerder is de vraag: hoe gaat de veehouderijsector dit oplossen? Het wegvallen van de derogatie en de klimaatopgaven zullen de grootste impact hebben op de omvang van met name de melkveehouderij.

Melkveehouders die ik deze week sprak over dit onderwerp, gaven aan dat de sanering van de melkveehouderij is begonnen. Over het mestprobleem wordt al meer dan dertig jaar gesproken, maar het zal nu resulteren in een noodgedwongen krimp.