Esther de Snoo: Gaan de verkiezingen polariseren of verbinden?

De kans is groot dat politieke partijen tot de dag van de verkiezingen op 22 november ervoor kiezen lijnrecht tegenover elkaar te gaan staan. Zeker op het thema migratie, waar het kabinet over gevallen is. Maar ook thema's die boeren en tuinders raken: stikstof, klimaat, de plek die agrarisch ondernemers nu en in de toekomst krijgen in onze samenleving en hun verdienvermogen.

De kans is groot dat politieke partijen tot de dag van de verkiezingen op 22 november ervoor kiezen lijnrecht tegenover elkaar te gaan staan. Zeker op het thema migratie, waar het kabinet over gevallen is. Maar ook thema's die boeren en tuinders raken: stikstof, klimaat, de plek die agrarisch ondernemers nu en in de toekomst krijgen in onze samenleving en hun verdienvermogen.

Rutte IV laat veel onopgeloste vraagstukken achter. Neem het boerenperspectief waar nog altijd geen duidelijkheid over is. Ook de stikstofaanpak staat geparkeerd.

De Tweede Kamer besluit op 6 september welke onderwerpen de komende tijd wel en niet behandeld worden. De kans is groot dat politiek gevoelige onderwerpen – en dat zijn inmiddels bijna alle thema's – blijven liggen tot een nieuw kabinet klaar is.

Ondertussen is het vertrouwen in de politiek laag. Zeker boeren en tuinders hebben nauwelijks fiducie in de Haagse beleidsmakers, https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/01/27/de-kloof-tussen-boeren-burgers-en-politiek-is-zeer-groot">blijkt uit onderzoek dat Nieuwe Oogst en AD deze winter onder boeren en burgers uitvoerden, in aanloop naar de provinciale verkiezingen. 'Laat ze eens met echte oplossingen komen, in plaats van elkaar continu in de haren te vliegen', was een veelzeggende reactie.

In november zijn er verkiezingen. Dat betekent dat alle politieke partijen deze zomer werken aan hun verkiezingsprogramma's. Het is niet te hopen dat zij hun programma's beperken tot die thema's waar de meeste discussie over is: stikstof, klimaat, hervorming van de land- en tuinbouw, migratie.

Het zou beter zijn als politici zich eerst uitspreken over hoe zij het vertrouwen willen herstellen, problemen willen oplossen, boeren en tuinders zekerheid gaan geven en de samenleving gaan verbinden, in plaats van te kiezen voor de eigen politieke profilering.