ARBO uitleg

Wat is en doet een Arbodienst?

Een Arbodienst is een essentieel onderdeel van het Nederlandse arbeidslandschap. Het woord "Arbo" is afgeleid van arbeidsomstandigheden, en een Arbodienst is specifiek gericht op het bevorderen van gezonde en veilige werkomstandigheden voor werknemers. In dit artikel zullen we de functies van een Arbodienst verkennen en begrijpen waarom het een onmisbare partner is voor zowel werkgevers als werknemers.

Wat is een Arbodienst?

Een Arbodienst is een externe dienstverlener die organisaties ondersteunt bij het voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en gezondheid. In Nederland is het voor werkgevers verplicht om een contract af te sluiten met een Arbodienst. De Arbodienst fungeert als een onafhankelijke partij die adviseert en begeleidt bij het bevorderen van een gezonde en veilige werkomgeving.

Wat doet een Arbodienst?

  • Preventie van ziekteverzuim: Een van de belangrijkste taken van een Arbodienst is het helpen voorkomen van ziekteverzuim. Dit wordt gedaan door het identificeren en aanpakken van risico's op de werkplek, het verstrekken van gezondheidsadviezen en het ondersteunen van programma's voor gezondheidsbevordering.
  • Verzuimbegeleiding: Als werknemers toch ziek worden, speelt de Arbodienst een cruciale rol bij de begeleiding van het verzuimproces. Dit omvat het opstellen van verzuimbeleid, het uitvoeren van verzuimspreekuren en het adviseren over re-integratietrajecten.
  • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): De Arbodienst voert regelmatig een RI&E uit om potentiële risico's op de werkplek te identificeren. Op basis hiervan worden adviezen gegeven om deze risico's te verminderen en een veilige werkomgeving te waarborgen.
  • Medische keuringen: Voor bepaalde beroepen is het verplicht om periodieke medische keuringen uit te voeren. De Arbodienst voert deze keuringen uit om te controleren of werknemers fysiek en mentaal in staat zijn hun werk veilig uit te voeren.
  • Samenwerking met bedrijfsarts: De Arbodienst werkt nauw samen met bedrijfsartsen. Bedrijfsartsen spelen een sleutelrol bij het beoordelen van de gezondheid van werknemers, het adviseren over arbeidsongeschiktheid en het ondersteunen van re-integratietrajecten.

Waarom is een Arbodienst belangrijk?

Een effectieve Arbodienst draagt bij aan een gezonde werkomgeving, vermindert ziekteverzuim, en zorgt voor een soepele re-integratie van zieke werknemers. Werknemers voelen zich ondersteund in hun gezondheid, terwijl werkgevers voldoen aan wettelijke verplichtingen en hun personeelsbestand op een gezonde en veilige manier kunnen inzetten. Kortom, de Arbodienst is een cruciale schakel in het streven naar een duurzaam en gezond arbeidsklimaat. Inmiddels moet zelfs elke werkgever in Nederland een contract hebben afgesloten met een Arbodienst. Klik hier voor meer informatie over waarom dit verplicht is en waar het contract aan moet voldoen.