De zonnepanelen van coöperatie Vinkenbuurt Stroomt zijn uitverkocht.

Vinkenbuurt Stroomt bestaat uit 2200 zonnepanelen die gelegd zijn op door de familie Van Spijker beschikbaar gestelde daken van hun stallen en loodsen. De realisatie van deze productie-locatie en het werven van deelnemers heeft een aanlooptijd van ruim anderhalf jaar gehad.

Begin 2021 stagneerde de verkoop van de zonnepanelen en hebben is er aan de coöperatieleden gevraagd goed om zich heen te kijken voor potentiële deelnemers, met succes dus.

Nog voor eind maart is de overeenkomst voor de laatste panelen getekend. Daarmee maken er nu bijna 200 huishoudens in Vinkenbuurt en omgeving gebruik van duurzaam opgewekte Vinkenbuurtse zonnestroom.