DEDEMSVAART - Zondag 7 juli vond er een unieke bijeenkomst plaats op boerderij Stroeve in Dedemsvaart. De rooms-katholieke Emmanuelparochie organiseerde in de koeienstal een boerderijviering met als thema ‘Boer in hart en ziel’.

Negentig melkkoeien van de familie Stroeve vormden een bijzondere entourage tijdens de dienst. Voorganger Pastoor Ria Doornbusch ging in haar preek in op de uitdagingen waar boeren en tuinders vandaag de dag mee te maken hebben. Ondanks deze uitdagingen benadrukte ze de liefde die boeren en tuinders hebben voor het land, de planten en de dieren. Ze sprak over de dankbaarheid voor hun werk en de erkenning die ze verdienen, ondanks dat hun werk vaak als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

Het koor Juventa zorgde voor passende muzikale ondersteuning tijdens de viering. De dienst werd bijgewoond door 150 mensen uit de regio. Na de koffie met een stuk krentenstutte kregen de aanwezigen de gelegenheid de boerderij te bezichtigen.

De boerderijviering was een bijzondere belevenis voor alle aanwezigen. Het bracht de boerenstand en de gemeenschap dichter bij elkaar en gaf een waardevolle inkijk in het leven en werk van de moderne boer in een gezond bedrijf. Later meer in ons filmverslag.  Foto's: Vechtdal/Media

p1090207p1090213p1090219p1090229