OMMERKANAAL - Egberts landschapbeheer uit Rijsen is volop bezig om het Ommerkanaal te maaien in opdracht van Waterschap Vechtstromen. Met twee kleine maaiboten worden waterplanten in het kanaal gemaaid, verzameld en afgevoerd

De maaiboten zijn speciaal ontwikkeld om waterplanten en drijfvuil uit kanalen, sloten, plassen en meren te verwijderen, zowel drijvende als gewortelde waterplanten worden op een ecologisch verantwoorde wijze verwijdert omdat ze overlast kunnen veroorzaken, bij veel regen houden ze water vast waardoor het niet meer bij de gemalen kan komen. Verder is er tijdens het maaien aandacht voor de flora en fauna.Het maaisel dat vrijkomt, is meestal geschikt als bodemverbeteraar, en is beschikbaar voor de lokale akkerbouwers. Foto's: Vechtdal/Media

ommer2ommer3thumbnail p1080798