Foto: collectie OudOmmen.nl
Omslag De Darde Klokke nummer 211 met zicht op Huize Olde Vechte.

OMMEN - In het jongste nummer van het Ommer historisch kwartaalblad De Darde Klokke (211) dit keer aandacht voor de Olde Vechte. Verder wordt in de nieuwe uitgave de verzuiling van de plaatselijke politiek belicht: wie bestuurde de gemeente en hoe zweefde Ommen tussen links en rechts.

Olde Vechte

De afgesloten meander van de Vecht, de Olde Vechte, is gelegen aan de Zeesserweg. Het terrein van het huis met dezelfde naam is na de kanalisatie bijna ingesloten door de dode rivierarm. In 1923 koopt Jonkheer Adriaan Stoop de villa, zo is te lezen in De Darde Klokke. De afgesloten meander en het huis krijgen de naam “Olde Vechte”. Het water van deze oude Vechtarm wordt in de volksmond “De Gracht van Stoop” genoemd.

De Olde Vechte bood de kinderen een bijzondere speelgelegenheid. Maar het leverde ook gevaar op. De allerjongste jeugd van het Edith-Hof mocht er niet komen en kreeg nadrukkelijk op het hart gedrukt “Níet onder de poort door!” Bij voldoende vorst was de Olde Vechte bij uitstek geschikt om op te schaatsen en ook was het prima viswater. De sportvissers van de vereniging “De Rietvoorn” zaten regelmatig onder de eikenbomen te turen naar de dobber van de hengel.

Ligplaats Vechtzomp

Het Waterschap gaat de groene Vechtarm weer aansluiten op de rivier, zodat het water gezonder zal zijn. Een aanleiding hiertoe is de “Hanzestad Ommen”. De zomp is immers teruggekeerd in Ommen en krijgt een ligplaats in de “Olde Vechte” achter het zwembad, dat ook Olde Vechte heet. Dan krijgt de meander weer een invaarmogelijkheid vanaf de Vecht. De eens zo moeilijk bevaarbare meander zal weer stromen en worden voorzien van levend water.

Verzuiling

In De Darde Klokke een uiteenzetting van de verzuiling in de lokale politiek in de jaren ’30 van de 20e eeuw. Ommen kende een grote protestantschristelijke zuil met daarnaast een kleinere katholieke zuil. Verder voelde een klein deel van de Ommenaren zich verbonden met de socialistische idealen. Als laatste waren er mensen die zich met geen van de vorige groepen konden identificeren, de neutralen en liberalen. Al deze groepen waren vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

De raadsvergaderingen waren aanvankelijk een ‘overlegplatform van notabelen’’; gaandeweg werd het gemeentebestuur steeds meer een politiek orgaan. Het gemeentebestuur is lang een voorrecht van enkele voorname families geweest. Raadsleden werden niet gekozen op basis van programma’s of politieke voorkeur, maar op grond van al dan niet vermeende deskundigheid. In de praktijk betekende dat zo rond het jaar 1900 het gemeentebestuur van Ommen nog steeds in handen was van gematigd liberalen, die vaak ‘op een of andere manier’ banden met de hervormde kerk hadden.

Agrarische gemeente

Sinds 1923 waren de gemeenten Ambt en Stad Ommen, overigens tegen de zin van ambt Ommen, samengevoegd tot de gemeente Ommen. Met een beroepsbevolking die op 1 januari 1930 voor 65,8 % werkzaam was in de landbouw, was Ommen met recht een agrarische gemeente te noemen. Rond 1930 werd de gemeenteraad in Ommen een politiek orgaan: de

plaatselijke politici verbonden zich in toenemende mate met de nieuw ontstane landelijke partijen.

Verder in de nieuwste uitgave historisch verhalen zoals de tijd van monniken en ridders, over onlangs geplaatste herdenkingsborden in de gemeente die herinneren aan omgekomen militaire vliegers van gecrashte vliegtuigen in de oorlog. Tot slot kunnen lezers reageren op foto’s van toen in de vaste rubriek ‘Zoekplaatje”.

Abonnees van de kwartaaluitgave van De Darde Klokke krijgen het tijdschrift thuis toegestuurd. Losse nummers van De Darde Klokke zijn te koop bij Read Shop aan de Kruisstraat 3 in Ommen.

 

  • Bron: Harry Woertink