Inloopbijeenkomst 50 tijdelijke huurwoningen Marslanden

HARDENBERG - De gemeente Hardenberg en Vechtdal Wonen werken aan een plan om 50 tijdelijke huurwoningen te plaatsen aan de Steenanjer in Hardenberg (Marslanden). Op woensdag 22 mei tussen 18.00-19.30 uur is er in het gemeentehuis een inloopbijeenkomst over het plan.

Veel mensen zoeken een woning. Ook in Hardenberg. Daarom wil de gemeente ervoor zorgen dat er sneller en meer nieuwe woningen komen voor allerlei groepen mensen. Er is veel vraag naar huurwoningen voor jongeren/starters, mensen die vanwege persoonlijke omstandigheden met spoed een woning zoeken en statushouders.

50 tijdelijke woningen aan de Steenanjer

Door 50 tijdelijke woningen te plaatsen in Marslanden wordt er snel ingespeeld op de vraag naar deze woningen. De woningen komen aan de Steenanjer. Deze weg ligt in het verlengde van de Markerichter aan de noordkant van het tijdelijke schoolgebouw en het clubgebouw van de hockeyclub.

Het gaat om ‘modulaire’ houten woningen (Hardenbergs-Hout). Het plan is om 2 lagen woningen te plaatsen. Vechtdal Wonen laat de woningen plaatsen door bouwonderneming Plegt-Vos. En gaat de woningen verhuren aan mensen die hiervoor in aanmerking komen. De grond waarop de woningen komen is eigendom van de gemeente Hardenberg en wordt in erfpacht gegeven aan Vechtdal Wonen. De woningen zijn tijdelijk en blijven 15 jaar staan.

Bekijk de plannen tijdens de inloopbijeenkomst en denk mee over de omgeving van de woningen

De inloopbijeenkomst is op woensdag 22 mei in het gemeentehuis in Hardenberg. Tussen 18.00-19.30 uur kunt u binnenlopen om tekeningen en beelden te bekijken. Medewerkers van Vechtdal Wonen, Plegt-Vos en de gemeente Hardenberg geven uitleg en beantwoorden uw vragen.

Van buren die zicht hebben op de woningen, horen ze graag hun ideeën over de inrichting van het gebied en het groen rond de woningen. De gemeente houdt hiermee rekening bij het uitwerken van het plan.

De gemeenteraad wordt gevraagd om de ruimtelijke procedure te starten

Om de woningen te kunnen plaatsen, is een omgevingsvergunning nodig. Deze plek is in de plannen voor de wijk Marslanden aangewezen als woongebied, maar het plaatsen van de woningen op deze plek is nog niet geregeld in het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). Daarom volgen ze een ruimtelijke procedure voor een ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteit’ (BOPA). In dit geval moet de gemeenteraad hiervoor een bindend advies geven. De gemeenteraad wordt gevraagd nog voor de zomervakantie dit advies uit te brengen. Daarna werken zal het plan verder uitgewerkt worden. Ze willen nog dit jaar starten met de voorbereidingen op het terrein zodat de woningen op 1 maart 2025 klaar zijn.

  • Bron: Gemeente Hardenberg