Actiegroep N377 moet Veilig informeert inwoners over tijdelijke herinrichting (met beeld en geluid)
Spandoek langs de N377 (foto: De Dalfser Marskramer)

NIEUWLEUSEN – Over gebrek aan belangstelling had Actiegroep N377 moet Veilig zaterdag bepaald geen klagen. Nu liet de inrichting van de parkeerplaats naast Bakkerij Timmer pal naast die veelbesproken provinciale weg aan duidelijkheid ook niks te wensen over. Mensen met oranje hesjes, een informatiekraam en spandoeken. Dit alles werkte als een magneet op de Nieuwleusenaren die in groten getale hun zegje kwamen doen over de plannen rond de tijdelijke herinrichting van de N377 door hun dorp. De provincie wil immers een oplossing die breed wordt gedragen. Nou, dan komt die er ook.

Aan de herinrichting ging overigens een moeizaam en traag proces vooraf. “De aanhouder wint”, aldus Nico van der Vegt van de actiegroep over het uitgewerkte plan van de provincie dat vooral tot stand kwam dankzij de vasthoudendheid van de actievoerders. “Je moet zorgen dat je veel mensen verzamelt die over de nodige expertise beschikken en daarnaast blijkt het zoeken van de publiciteit zeer effectief”, zegt Van der Vegt over de strategie van de actiegroep die in HoogOverijssel een goed voorbeeld zag.

Veiligheid, leefbaarheid en daarna pas doorstroming. Zo moet een 50 kilometerweg volgens landelijke richtlijnen en internationale standaarden worden ingericht. Een lastig vraagstuk voor de provincie omdat doorstroming ook belangrijk is. Hoe dan ook: begin augustus gaat de snelheid op de N377 door de bebouwde kom van Nieuwleusen naar 50 kilometer per uur. Daarnaast wordt de linker rijbaan versmald en wordt het fietspad met betonnen obstakels gescheiden van de rijbaan. Tot slot komt er op kruising Meeleweg en B.H. Spijkersweg en de kruising Burgemeester Backxlaan beveiligde oversteken voor fietsers en voetgangers.
“Keerzijde van al die tijdelijke maatregelen is wel dat de weg tot januari 2022 wordt ‘opgesierd’ met een forse bordenparade én een betonnen afscheiding tussen rijbaan en fietspad”, besluit Van der Vegt die de komende dagen samen met zijn collega-actievoerders de inbreng van de omwonenden inventariseert en onder de aandacht van gedeputeerde Boerman van de provincie Overijssel brengt.

De collega’s van VechtdalLeeft TV namen poolshoogte.