Lelystad Airport
(foto: Upinthesky)

BINNENLAND – Op de drempel van het zomerreces en de startfase van de verkiezingsstrijd hebben de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL), waaronder HoogOverijssel, aangifte gedaan tegen topambtenaren van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, adviesbureaus en de directie van Schiphol wegens valsheid in geschrifte, misbruik van gezag en verduistering van bewijs rondom stikstofberekeningen van Lelystad Airport.

Het betreft de berekeningen die zijn gedaan in de milieueffectrapportage (m.e.r.) van Lelystad Airport en PAS-meldingen. Vorig jaar ontdekte de Dalfser ingenieur Leon Adegeest van HoogOverijssel dat de berekeningen van het ministerie van geen kant klopten. ‘Terwijl zowel de ambtenaren als de ingehuurde adviseurs geweten moeten hebben dat deze berekeningen niet juist kúnnen zijn’, aldus SATL in een schriftelijke reactie. ‘Zowel Commissie m.e.r. als de Tweede Kamer zijn meermaals verkeerd geïnformeerd. Het bewust verstrekken van onjuiste gegevens in deze situatie is een economisch delict en daarmee strafbaar.’ SATL zegt tevens dat ambtenaren hun gezag misbruikten en dat minister Cora van Nieuwenhuizen een niet kloppende verklaring gaf over het naar beneden bijstellen van cijfers en dat het ministerie hardnekkig weigert de onderliggende berekeningen van de gepubliceerde stikstofberekeningen openbaar te maken.

De voorgenomen laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport zijn al jaren onderwerp van gesprek. Leon Adegeest maakte een reconstructie van de stikstofberekeningen over de afgelopen zes jaar en kwam tot de conclusie dat in de verschillende versies van de m.e.r. onjuiste waarden zijn gebruikt waardoor de stikstofwaarden verdacht laag uitkwamen. Dusdanig laag zelfs dat Lelystad Airport geen natuurvergunning hoefde aan te vragen. Begin dit jaar is dit overigens wel gedaan. Deze procedure loopt nog.

Inmiddels heeft Schiphol Holding – de eigenaar van Lelystad Airport – laten weten de aangifte tegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ‘onacceptabel’ te vinden. ‘Door aangifte te doen wordt een grens gepasseerd. De integriteit van collega’s, de overheid en onafhankelijke experts wordt hiermee ernstig in twijfel getrokken. Dat vinden wij onacceptabel’, aldus Schiphol Holding in een persverklaring.