Dichtslibben van de geul in de Ommermars

OMMEN - Er komen veel reacties op het dichtslibben van een geul in de Ommermars. Begrijpelijk, er is een enorme zandhoop in de geul ontstaan door aanvoer van zand door de rivier en door afkalving van de oevers bij het hoge water.

Met de huidige lage waterstand is de geul hierdoor aan de instromende kant vanaf de Vecht zelfs helemaal afgesloten. Een reactie daarop kan zijn om met een al dan niet mechanische schop weer een doorstroming te creëren. Dat zou ook zeker gebeuren als de waterveiligheid in het geding is. Maar dat is niet zo. Er wordt daarom de tijd genomen om te observeren wat er gaat gebeuren.

Het doel van de Ommermars is ook waar mogelijk de natuur zijn gang te laten gaan. Juist in dit gedeelte van de Ommermars is een landschap aangelegd dat laat zien hoe het Vechtdal ontstaan is. En het laat nu ook zien hoe dat landschap verrassend veranderen kan. De nu ontstane rivierbanken en steile oevers werken positief voor meerdere vogelsoorten (voor de liefhebber: gewone plevier, oeverloper, groenpootruiter, witgatje, scholekster, oeverzwaluw, ijsvogel), en insecten (zoals de zeldzame beekrombout). Dat de geul nu bij laag water is afgesloten is geen probleem.De natuur kan zijn gang gaan, het is spannend en leerzaam te zien hoe het zich verder zal ontwikkelen en wat voor effecten dit heeft op insecten, vogels en planten. Zie ook www.ommermars.nl.

  • Bron: Persbericht Ommermars