De column van Kees: levert corona ook iets positiefs op?
(Columnist Kees Huls)

VECHTDAL – Door de opgelegde maatregelen zijn wij nu een totaal ander leven aan het leiden en het zou goed kunnen dat dit definitieve gevolgen zal hebben op vele terreinen.

In politiek opzicht mogen we vaststellen dat een sterk Europa in het voordeel had kunnen zijn. Elk land ging min of meer op eigen wijze de problemen te lijf met allerlei nationalistische fricties tot gevolg. De slagkracht om het coronavirus zo snel mogelijk uit de wereld te krijgen lijdt hieronder. Ook de te verwachten economische terugslag is gebaat bij een krachtig Europa om banken en multinationals tegenwicht te bieden. Ik pleit dan ook voor krachtige eenvormige wetgeving op deze gebieden, juist om te voorkomen dat landen tegen elkaar uitgespeeld worden en misbruikt worden voor het ontlopen van belastingen. Ook dienen wij ons los te maken van de Verenigde Staten die zich immers steeds onbetrouwbaarder en egoïstischer tonen. Veel mensen denken nog steeds dat het onze grootste vrienden zijn terwijl ze zich, in tegenstelling tot onze andere bondgenoten, pas in december 1941 in de Tweede Wereldoorlog mengden toen Japan Pearl Harbor aanviel. De zeer welkome Marshallhulp werd verstrekt uit angst voor het communisme en niet omdat ze zoveel van ons hielden. Overigens werd deze hulp grotendeels met rente terugbetaald.

De NAVO werd opgericht als tegenhanger van het Warschaupact van de communistische landen. Na de val van de muur werd het pact onmiddellijk opgeheven, zoals afgesproken tussen Bush sr. en Gorbatsjov. De NAVO bleef bestaan en wordt tot de dag van vandaag onder leiding van de Verenigde Staten in andere gebieden voor vaak dubieuze zaken ingezet, waaronder het creëren van verdeling. Opheffen dus en naar een Europees leger en toenadering zoeken tot Rusland. Dit is nu niet gemakkelijk met Poetin, maar dat hij daar zit hebben we echt aan ons zelf te wijten. Heel veel afspraken tussen Bush en Gorbatsjov werden geschonden door de NAVO, waardoor de laatste zijn geloofwaardigheid in eigen land verloor en er ruimte ontstond voor autoritair leiderschap. Vergeet niet dat de gemiddelde Rus van oudsher veel angst heeft voor het boze westen. In beide Wereldoorlogen heeft Rusland ontelbaar meer militaire- en burgerslachtoffers moeten betreuren dan het westen. Ook het idee van het Russische gevaar zouden we toch echt in het juiste perspectief moeten zien: Volgens het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) bedragen de militaire uitgaven van Rusland 1/10 minder dan die van de Verenigde Staten. Zelfs kleinere landen geven hieraan meer uit dan Rusland, zoals bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Dus met die Russische dreiging lijkt het wel mee te vallen!

De huidige maatregelen hebben een positief effect op de luchtvervuiling. Het zal moeilijk zijn om deze winst vast te houden wanneer alles weer normaal gaat draaien, Toch is het haalbaar omdat de digitale wereld veel mogelijkheden biedt waardoor onder meer de druk op de infrastructuur afneemt. Dat is ook gunstig voor de werkgever: lagere huisvestings- en reiskosten. Meer thuiswerken moet dan wel gefaciliteerd worden met meer en andere mogelijkheden voor kinderopvang. Prettig bijverschijnsel is ook de afname van files, al moeten we vanwege de economische teruggang wel de vinger aan de pols houden als het gaat om reeds geplande milieumaatregelen.

In deze tijd is het belangrijk de beschikbare fondsen en faciliteiten op een rechtvaardige wijze in te zetten zodat zoveel mogelijk bedrijven en éénpitters kunnen blijven overleven. Het risico bestaat dat de grote bedrijven bevoordeeld zullen worden omdat zij de wegen in het politieke landschap kennen. Zeker wanneer het beursgenoteerde bedrijven en hun dochters betreft dient men zeer terughoudend te zijn met steun omdat de aandeelhouders in goede tijden ruimschoots de vruchten geplukt hebben en nu bij een tijdelijke verslechtering maar even moeten slikken. Er dient schadevergoeding te komen voor bedrijven die de door de maatregelen verloren omzet niet meer goed kunnen maken, zoals toerisme, horeca en de landbouw. Bedrijven die wel aan een inhaalvraag na de crisis kunnen voldoen, bijvoorbeeld met duurzame producten, zullen genoeg hebben aan uitstel van betalingen, hoewel er hier ook een redelijke kans bestaat dat zij zullen lijden onder een aanvankelijk teruglopende consumentenvraag. Kleine bedrijven en zzp’ers dienen ruimhartig behandeld te worden omdat zij door het geweld van de grote jongens weinig kans hebben vet op de botten te krijgen en vaak tegen elkaar uitgespeeld worden. De laatste decennia ontstond het beeld dat we rijk konden worden met een smartphone in de hand en een laptop onder de arm. Nu blijkt dat we sommige maakindustrie toch echt wel dichterbij nodig hebben en deze moet weer geactiveerd worden.

Het is heel mooi om te zien hoe we nu overwegend met elkaar omgaan. Hopelijk kunnen wij dit vasthouden als de ratrace weer begint! (Kees Huls, Raalte, mei 2020)