Gemeente Dalfsen zet in op meer onderzoek

DALFSEN - De gemeente Dalfsen breidt de ruimte uit die ze heeft om integriteitsonderzoek te doen naar de betrouwbaarheid van lokale bedrijven, instellingen en de personen die bij een bedrijf betrokken zijn. Eerder werd al integriteitsonderzoek gedaan bij vergunningen voor horeca, zonneparken, sloperijen en seksinrichtingen. Vanaf nu kan de gemeente ook onderzoek doen bij aanvragen voor subsidies, aanbestedingen, vastgoed en bouwvergunningen. Hiermee wil de gemeente ervoor zorgen dat een vergunning, subsidie of aanbesteding alleen gebruikt wordt voor legale activiteiten.

Het integriteitsonderzoek is een instrument uit de Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). De Wet Bibob geeft overheidsinstellingen in Nederland de mogelijkheid de integriteit van betrokkenen bij een vergunning, aanbesteding of subsidie te toetsen. De toepassingsmogelijkheden van de Wet Bibob zijn in 2020 en 2022 flink uitgebreid. De gemeente Dalfsen kiest er voor om deze ruimte te gebruiken en omschrijft dit in de Bibob-beleidsregels. Op www.dalfsen.nl/bibob staat meer informatie en wordt omschreven in welke gevallen de gemeente onderzoek kan doen.

Veiligheid en integriteit

Burgemeester Erica van Lente: “De gemeente Dalfsen is een veilige en prettige gemeente en dat willen we graag zo houden! Met een zogenaamd Bibob-onderzoek heeft de gemeente de mogelijkheid om de achtergrond van de aanvrager op verschillende onderdelen te screenen. Denk aan de financiering, zakenpartners en aan eventuele relevante strafbare feiten in het verleden. Op basis hiervan kan de gemeente beslissen of een vergunning of subsidie wordt verleend. Maar het kan ook leiden tot weigering, wijziging of intrekking of er kunnen aanvullende voorwaarden nodig zijn om risico's te beperken. Hopelijk is dat allemaal niet nodig, maar we hebben nu in elk geval extra mogelijkheden om in de gemeente Dalfsen nog meer in te zetten op integriteit en veiligheid.”

  • Bron: gemeente Dalfsen