Molen den Oord in de steigers

OMMEN - De werkzaamheden om molen Den Oord weer zaagvaardig te maken zijn gestart. Het gaat om de oorspronkelijke functie van de 200-jarige molen, nadat in de twintiger jaren van de vorige eeuw de molen werd omgebouwd tot korenmolen.

Molenmaker

Historisch Museum Ommen heeft de zaagschuur onder de molen onlangs verlaten, zodat vakmensen van een bouwbedrijf een aanvang konden maken met het metselen van de poeren voor de vloerbalken. Later komt ook de molenmaker eraan te pas. Opdrachtgever voor de restauratie van de gemeentelijke molen is de Stichting Ommer Molens. Wanneer de werkzaamheden afgerond zijn, zodat de molen weer kan zagen is nog niet bekend.

Samenwerking

Om de plannen uit te kunnen trok de gemeenteraad van Ommen vorig jaar mei een bedrag van 400.000 euro uit: € 100.000 voor het zaagvaardig maken van de molen en € 250.000 voor het oplossen van het ruimte vraagstuk van het museum, die een deel van de expositieruimte in moest leveren. Daarnaast 50.000 euro voor het opstellen van een ambitiedocument, waarin de kansen voor samenwerkingen tussen partijen op locatie als in het geheel van het cultureel-recreatieve spectrum van Ommen zijn uitgewerkt.

Wens zaagvaardig maken

De wens van de Molenstichting om de molen weer in ere te herstellen bestond al lange tijd maar werd financieel haalbaar door een subsidie van de Provincie, ondersteund door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) van 296.000 euro. Ook leverde de molenverkiezing nog eens ruim 6000 euro op. Daarnaast zijn er bijdragen van culturele instellingen en donaties van particulieren en worden nog verschillende sponsoracties voorbereid.

Verrijking cultureel erfgoed

Zowel de Molenstichting als de gemeente verwachten dat de zaagmolen – een zeldzaamheid in het ruime aanbod aan Nederlandse molens – in combinatie met het museum een extra impuls zal geven aan het toerisme in Ommen. Molen Den Oord is namelijk één van de acht nog bestaande zeskantige molens van Nederland en de enige, monumentale zeskantige (oorspronkelijke) houtzaagmolen. Het zaagvaardig maken wordt gezien als een verrijking van het cultureel en toeristisch aanbod van Ommen.

  • Bron: Harry Woertink