Veel daak op de dijken

REGIO - Het waterschap klaagt over het vele afval dat ze tegen komen op de dijken. Herald van Gerner ziet steeds meer rommel. "Nu het water langzaam zakt komen we steeds meer daak tegen op onze dijken. Daak is waterschap vaktaal voor drijfvuil dat mee stroomt met het hoge water. Dat kan van alles zijn, van boomstammen tot riet en vergeten gymschoenen, we komen het allemaal tegen. Grote objecten halen we direct weg omdat die de dijk in korte tijd kunnen beschadigen. Als er een boomstam tegenaan drukt, kan er een gat ontstaan in de dijk. Daarom halen wij die snel weg. Om een beeld te geven .Na het hoogwater in 2020 ruimden we zo’n 600.000 kilo daak/drijfvuil op. Naast de hierboven genoemde objecten kwamen we toen ook pallets, een deur en zelfs een oude tv tegen."

Riet

"Ander drijfvuil dat we tegenkomen is riet dat mee spoelt met het water. Dat hoeven we niet meteen te verwijderen, maar op de langere termijn neemt riet het zuurstof voor de grasmat weg. Daarom houden we in het voorjaar een grote bezemactie op de dijken en halen we ook kleiner drijfvuil weg. Zo zorgen we dat de grasmat van de dijken goed kan aansterken en de dijken in topconditie blijven voor hoogwatersituaties zoals deze weken."

  • Bron: Herald van Gerner