Bevers opsporen met warmtecamera’s

VECHTDAL - Muskusrattenbestrijders zijn met ondersteuning van andere collega’s gestart met speciale beverinspecties. Dit doen ze zowel overdag als ’s nachts, omdat de dieren in de nachtelijke uren het meest actief zijn.

Vrijwillige dijkwachters volop in actie

Ook vandaag en de komende dagen blijven we vrijwillige dijkwachters inzetten om de dijken langs de Kampereilanden, de Vecht en de Sallandse Weteringen te inspecteren. Dijkwachters controleren de dijken op eventuele kwetsbare plekken en schades. Omdat de eigen medewerkers van het waterschap ook volop in touw zijn met intensieve dijkinspecties zijn helpende handen van de vrijwilligers zeer welkom. In totaal hebben wij 800 vrijwillige dijkwachters. Daarvan zijn er momenteel een kleine 100 in touw.

Zie liveblog voor meer info: Liveblog: hoogwater op de IJssel en de Vecht | Waterschap Drents Overijsselse Delta (wdodelta.nl)

  • Bron: Persbericht WDODelta