Gemeente Dalfsen wil snelfietsroute verder verbeteren

DALFSEN - De snelfietsroute F340 tussen Dalfsen en Zwolle is de afgelopen jaren verbeterd. De gemeente Dalfsen gaat deze route nog verder verbeteren. Op dinsdag 28 november is gestart met het opvragen van ervaringen van gebruikers van de snelfietsroute tussen Dalfsen en Zwolle. De uitkomst van de enquête wordt gebruikt om inzicht te krijgen in wat nodig is om de snelfietsroute te verbeteren. De vragenlijst is online in te vullen tot en met 10 december.

Fietsen is een gezonde en duurzame manier van verplaatsen. De gemeente Dalfsen wil daarom het fietsgebruik stimuleren. Dit ook staat omschreven in de integrale Fietsvisie die in 2020 is vastgesteld. Wethouder Betsy Ramerman: ”We willen zo veel mogelijk het fietsgebruik stimuleren. Dit doen we door goede en veilige fietsroutes aan te leggen, zoals de snelfietsroute tussen Dalfsen en Zwolle. Door de enquête in te vullen, helpt u ons mee met het verder verbeteren van de route en daarmee het gebruik van de fiets en de route te stimuleren.”

Aanleg snelfietsroute

Het eerste deel van de snelfietsroute is eind 2019 aangelegd. De gemeente Dalfsen wil weten wat de gebruikers vinden van dit deel van de snelfietsroute. Daarnaast gaat de gemeente de komende jaren bezig met het tweede deel van de fietsroute. Het gedeelte bij de stuw Vechterweerd en (dijk) Koepelallee. Daarbij is het goed om te weten waar de behoeften van de gebruikers liggen.

Uitdelen fietslampjes

Vorige week zijn aan de fietsroute tussen Dalfsen en Zwolle fietslampjes uitgedeeld met een QR code die leidt naar de vragenlijst. Met voldoende ingevulde vragenlijsten krijgt de gemeente een goed beeld van wat nodig is om de snelfietsroute te verbeteren.

Anoniem

Invullen van de online enquête kost ongeveer 5 tot 10 minuten tijd en kan tot en met zondag 10 december. Ga naar www.dalfsen.nl/fietsroute-optimaliseren . Inwoners die meedoen aan de enquête blijven anoniem.

  • Bron: Persbericht gemeente Dalfsen