Aangeleverde foto

OMMEN - De monumentencommissie in Ommen wordt uitgebreid met twee inwoners uit Ommen. Via een amendement kreeg Marleen Hemstede (ChristenUnie) donderdagavond de hele gemeenteraad achter zich om aan de gemeentelijke adviescommissie twee inwoners toe te voegen.

Stadsbouwmeester

De nieuwe Omgevingswet vraagt om een nieuwe gemeentelijke monumentencommissie, naast een stadsbouwmeester. Als het aan het college had gelegen zou de huidige monumentencommissie herbenoemd worden. Deze gemeentelijke adviescommissie bestaat uit drie leden en 9 plaatsvervangende leden, die allen verbonden zijn aan Het Oversticht, een organisatie dat zich bezighoudt met het stedelijk en landelijk schoon in Overijssel.

Historisch erfgoed

Volgens Hemstede zou er vanuit de samenleving behoefte zijn om inwoners uit de gemeente Ommen met lokale kennis op het gebied van historische gebouwen en erfgoed aan de gemeentelijke monumentencommissie toe te voegen. De gemeente Ommen stopte enige jaren geleden met de monumentencommissie waarin wel inwoners vertegenwoordigd waren. Daardoor is volgens Hemstede de lokale inbreng van inwoners gestopt. “We vinden deze lokale, historische inbreng en kennis van inwoners belangrijk en dat deze geborgd dient te blijven bij keuzes rondom historisch erfgoed, monumenten en beeldbepalende objecten”, aldus het ChristenUnie-raadslid, die in eerste instantie alleen steun kreeg van de VOV en het CDA.

Pleidooi

“Wat voegt het toe?”, vroeg Hilbert Moerman (PvdA) zich af. “Hoe groter de commissie hoe langer de vergaderingen”, voorspelde Richard Smits (VVD).

Na een pleidooi dat lokale kennis van inwoners niet gemist kan worden in de monumentencommissie en dat al eerder een toezegging is gedaan door de raad om ook inwoners te betrekken bij (historische)verbouwplannen ging uiteindelijk de hele raad akkoord.

 

  • Bron: Tekst: Harry Woertink