Terinzagelegging Natura 2000-beheerplan

REGIO - Op 6 september 2023 hebben Gedeputeerde Staten een gewijzigd ontwerp addendum vastgesteld voor het beheerplan Vecht- en Beneden-Reggegebied.

Aanleiding

Op 5 juli 2022 hebben Gedeputeerde Staten een addendum Vecht- en Beneden-Reggegebied vastgesteld. Tegen dit addendum is beroep ingesteld bij de rechtbank Overijssel. Dit beroep heeft aanleiding gegeven om één maatregel te herformuleren en het addendum op dit onderdeel te wijzigen. Het aangepaste ontwerp addendum wordt nu opnieuw in procedure gebracht.

Waarom?

Om de natuur te versterken in Overijssel worden door de provincie zowel maatregelen genomen om de stikstofuitstoot te verminderen als de bestaande natuur te versterken. De beheerplannen richten zich op het versterken van de bestaande natuur.

Door het nemen van (extra) herstelmaatregelen zorgen we ervoor dat de kwaliteit van leefgebieden van zeldzame dieren en planten verbetert, voor nu en in de toekomst. Met maatwerk maken we de natuur veerkrachtig en weerbaar tegen invloeden van buiten, zoals verdroging en de uitstoot van stikstof.

De extra maatregelen die moeten worden uitgevoerd vinden plaats binnen de bestaande natuurgebieden en hebben geen extra gevolgen voor de directe omgeving.

Waar inzien?

Het gewijzigde ontwerp addendum ligt ter inzage van 19 september tot 31 oktober 2023. Het addendum is digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage en als inkijkexemplaar (alleen op afspraak) in te zien op het provinciehuis Overijssel (Luttenbergstraat 2, ZWOLLE).

Indienen reactie

In de periode van terinzagelegging kan iedereen reageren op het ontwerp-addendum. Wij ontvangen uw reactie (bij voorkeur digitaal) via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van “ontwerp-addendum VBR”. Het is ook mogelijk om schriftelijk of mondeling uw reactie in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Cees Ortelee, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., (038) 499 79 15.

Vervolg

De eventuele zienswijzen op het ontwerp-addendum worden samengevat en beantwoord in een Nota van Antwoord, en indien nodig verwerkt in het definitieve addendum. Het addendum wordt naar verwachting begin 2024 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Vervolgens wordt het addendum met de Nota van Antwoord gedurende zes weken ter inzage gelegd.

Voor meer informatie: www.overijssel.nl/loket/ter-inzage 

  • Bron: persbericht provincie Overijssel