Schouder aan schouder staat in de steigers

OVERIJSSEL - Donderdag 6 juli is het coalitieakkoord ‘Schouder aan schouder’ gepresenteerd. Hierin hebben de BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP de ambities beschreven voor de komende jaren. Het vormt de basis voor het nieuwe college om samen met inwoners, medeoverheden, maatschappelijke organisaties en andere partners te werken aan Overijssel. Zodat de provincie een fijne plek blijft om te wonen, werken, ondernemen en ontspannen.

Liesbeth Grijsen (BBB), Maurits von Martels (BBB), Erwin Hoogland (VVD), Martijn Dadema (GroenLinks), Tijs de Bree (PvdA),Gert Harm ten Bolscher (SGP) hebben heel veel plannen voor Overijssel. Wat er allemaal van terecht zal komen, dat moet de toekomst uitwijzen. Ze zitten vol ambities.

De grote maatschappelijke opgaven hebben invloed op onze manier van wonen, werken en leven. In deze periode raakt dit vooral:

  • Ons platteland, landbouw en natuur
  • Ons water- en energiesysteem
  • Onze woningen, bereikbaarheid en ruimte
  • Onze economie
  • Onze sociale samenleving
  • Bron: Provincie Overijssel