Regionale Energie Strategie komt op stoom, maar versnelling is nodig

VECHTDAL - De opwek van duurzame energie door middel van grootschalige opwek door zon en wind in de RES-regio West-Overijssel komt op stoom, maar versnellen is nodig om de afgesproken duurzameenergieproductie van 1,8 TWh in 2030 te halen. In de regio worden nu nog op sommige plekken teweinig nieuwe windprojecten ontwikkeld. Het is van het grootste belang dat de laatste gemeentenhun zoekgebieden aanwijzen, zodat de samenwerking tussen gemeenten en netbeheerder goed vande grond komt. Alleen op deze manier kan de versnelling richting 2030 worden ingezet.

Op dit moment is ongeveer 45 procent van de 1,8 TWh gerealiseerd dan wel in ontwikkeling in Overijssel.Het overige aandeel van 55 procent moet nog worden ontwikkeld. De productie van zon op dak is hogerdan verwacht, waardoor de RES-regio West-Overijssel met zonne-energie op schema ligt. Het aandeelwind blijft regionaal echter achter waardoor er scheefgroei is ontstaan in de verhouding tussen zon enwind.

Energie in de gemeente Dalfsen

Wethouder Andre Schuurman: ”Ook in de gemeente Dalfsen moeten we nog flink aan de slag. Samen metde bewoners van Dalfserveld West werken we de afgelopen periode bijvoorbeeld hard aan eenenergieplan met onder meer een aantal windmolens. Daarnaast stijgt het aantal zonnedaken in onzegemeente nog steeds en zijn er concrete plannen voor een aantal lokale (elektra)netversterkingen. Mededoor samen te werken in RES-verband kunnen we onze doelen halen.”

Zoekgebied in Dalfsen

Gemeente Dalfsen wekt momenteel al een deel van de energie via kleinschalige energie opwekprojectenzoals erfmolens en zonnedaken. Grootschalige energieopwekking in de gemeente Dalfsen is nodig om in2030 de lokale opgave van 100 GWh te halen. Dat betekent meer zonnedaken en nieuwe windmolensen/of zonnevelden.

In 2021 onderzocht de gemeente onder welke voorwaarden en waar nieuwe windmolens en/ofzonnevelden geplaatst kunnen worden. Het zoekgebied Dalfserveld-West is vervolgens als meest geschiktgenoemd. Samen met bewoners uit Dalferveld-West is hiervoor een proces gestart om te komen tot eenenergieplan in 2023. Buiten het zoekgebied zijn met aanvullende voorwaarden kleine zonneparkentoegestaan. Meer informatie is vindbaar via Zoekgebied grootschalige opwek duurzame energie |Gemeente Dalfsen

  • Bron: Persbericht gemeente Dalfsen