Foto: op de algemene ledenvergadering van FC Ommen werd afzwaaiend voorzitter Bertus Heuver benoemd tot erevoorzitter.

OMMEN - Het was bomvol in clubgebouw Weerkomm’n. Naast de gebruikelijke toelichting en verantwoording aangaande de financiële huishouding en een korte terugblik op de niet opzienbarende, maar alleszins acceptabele prestaties van de selectieteams kregen de leden een toelichting op de uitbreidingsplannen van de accommodatie, concreter een uitbreiding van de kleedkamerruimte en het kantinegedeelte. Voorzitter Bertus Heuver roemde de inzet van Bram Hoving en Harry Wassens, die de vinger continu aan de pols hielden en stevig onderhandelden, waardoor FC Ommen 950.000 euro tegemoet kan zien voor de verkoop van het overbodig geworden clubgebouw van OVC ’21.

Een ander opzienbarend punt op de agenda was het afscheid van vier bestuursleden en de benoeming van de beoogde vervangers. Age Koster, bestuurslid voetbalzaken mannen, wordt afgelost door Chris de Ronde. Harry Wassens, die ‘Accommodatie en gebouwen’ in zijn portefeuille had geeft het stafje over aan Remko Verheyen voor wat betreft de accommodatie en opstallen, terwijl Ruud Heerdink het horecagedeelte voor zijn rekening neemt. De vacature van secretaris welke wordt achtergelaten door Eline Hekman wordt ingevuld door het duo Bram Hoving en Marleen Reinds, terwijl voorzitter Bertus Heuver de hamer overdraagt aan Hugo Janse. In zijn afscheidsrede sprak preses Bertus Heuver zijn bezorgdheid uit over de bereidwilligheid van de leden om zich in te zetten voor de club. Het was een immense zoektocht geweest om vervangers te zoeken en bereid te vinden om de vrijgekomen vacatures op te vullen. “Er is altijd wel een excuus om ‘nee’ te zeggen als er een beroep op je wordt gedaan”, vertelde de afscheidnemende voorzitter. “Iedereen is druk, maar ja, dat zijn we allemaal. Naar mijn idee wordt er weinig gekeken naar de mogelijkheid om wel wat te doen.”

Nadat de afscheidnemende bestuursleden werden bedankt, en hun opvolgers verwelkomd, eiste afzwaaier Wassens de microfoon op. Hij had een daverende verrassing in petto. Op voorspraak van de leden Rinus Habers en Gerrit van Elburg werd Heuver door de ledenvergadering benoemd tot erevoorzitter van FC Ommen. Van eveneens afzwaaiend bestuurslid Harry Wassens ontving de aftredende preses mooie woorden, bloemen, een oorkonde en een aandenken. De argumentatie was dat de geboren Hammer weliswaar ‘slechts’ drie jaar in functie was, maar het waren tropenjaren. “Het gaat niet om de duur, maar wat breng je tot stand!” het ging de initiatiefnemers van het voorstel niet om de lengte van het voorzitterschap, maar om de intensiteit en het resultaat in de afgelopen drie jaar. Heuver begeleidde de fusie tussen OZC

en OVC ’21 bekwaam en was ‘het lijm’ die zorgde dat beide clubs aan elkaar bleven plakken in de wittebroodsweken, de broze eerste periode van voelen, kijken en aftasten. De kersverse erevoorzitter vertelde dat het hem deugd deed dat juist twee mensen met een OVC ’21-achtergrond hem genomineerd hadden. “Toch een signaal dat de fusie geslaagd is. Omdat ik destijds voorzitter was van OZC wilde ik daar geen vervolg aan geven bij de nieuwe club. Beginnen met een schone lei en met nieuwe mensen aan het roer was mijn gedachte. Na enig aandringen en wikken en wegen heb ik de klus toch opgepakt. Als ik terugkijk op de fusie, dan vervult me dat met trots. Het loopt. We hebben geweldige mensen aan boord, de vrouwenafdeling marcheert geweldig en de ambitie is om met de mannen door te groeien naar de eerste klasse. De financiën zijn op orde, de accommodatie wordt uitgebreid, met dank aan de Drentse enclave Hoving en Wassens, en de jeugd van FC Ommen staat er goed op en speelt op niveau. Dat moet op termijn zijn vruchten afwerpen. Als voetballer was mijn talent beperkt, maar ik kijk vol tevredenheid terug op wat we bestuurlijk hebben bereikt. Ik wens onze opvolgers veel plezier en succes in hun nieuwe functie bij deze mooie club.” Zie www.fcommen.nl