Gerrit de Jonge samen met zijn vrouw Netty bezig met zijn afscheidsspeech met de koninklijke versierselen op zijn colbert gespeld.
Tekst: Harry Woertink – Foto: Enzio Ardesch

OMMEN - Gerrit de Jonge is tijdens zijn laatste raadsvergadering koninklijk onderscheiden voor zijn inzet voor de Ommer samenleving. De afscheidnemende politicus werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen werden hem aan het eind van de raadsvergadering opgespeld door burgemeester Hans Vroomen. De 67-jarige De Jonge stopt als raadslid voor de VOV vanwege zijn ziekte.

13 jaar van de straat naar de raad

Burgemeester Vroomen blikte in een korte toespraak terug op het 13 jaar raadswerk van De Jonge en prees zijn inzet als volksvertegenwoordiger. “Een afscheid met pijn in mijn hart”, aldus Vroomen, “We hadden je nog graag lang in ons midden gehad”. De Jonge viel met name op omdat hij de politiek van de straat naar de raad wist te brengen. Vroomen omschreef De Jonge als iemand die altijd bevlogen en scherp is, ook vanuit de oppositie maar ook – als het kon – zoekend naar verbinding met andere fracties in de raad.

Zichtbaar

Volgens Vroomen zijn de verdiensten van De Jonge voor Ommen buitengewoon geweest. Ook buiten de raad om: altijd toegankelijk, bespreekbaar, betrokken, zichtbaar. “Met die zichtbaarheid en betrokkenheid was je én ben je een voorbeeld voor elke lokale politicus”.

Volgens Vroomen zal het activistisch raadslidmaatschap van De Jonge gemist worden, zowel door de inwoner als de raad. “In deze raad bracht je altijd het perspectief van de inwoner naar voren, scherp op de zaak, zonder blad voor de mond, zonder aanzien des persoon, maar nooit persoonlijk, het ging altijd om de inhoud. Je was een boegbeeld voor de Ommer politiek”.

Nestor

Gerrit de Jonge werd in maart 2010 geïnstalleerd als raadslid voor de PvdA. In 2013 was hij de medeoprichter van de lokale partij VOV, waarmee hij in 2014 en 2018 twee zetels in de raad haalde. In 2022 groeide de VOV naar drie zetels. De Jonge, getogen Ommenaar, was vanaf het begin fractievoorzitter van de partij. Daarnaast groeide hij uit tot nestor van de raad, het langstzittende raadslid. Naast het raadswerk was De Jonge lange tijd werkzaam voor de NS. Ook deed hij veel vakbondswerk en was hij betrokken bij diverse wielerrondes.

Speldje

In zijn slotwoord gaf De Jonge aan dat debatteren zijn lust en zijn leven is. “Lachend naar binnen lachend naar buiten” is daarbij zijn motto. De Jonge zei trots te zijn op het ontvangen “speldje”. Ik heb mijn werk gedaan voor het volk, maar te danken aan de inwoners, mijn vrouw Netty en ook aan oud fractiegenoot Gerrit Middelkamp die 14 dagen geleden plotseling overleed. Anders had ik dit niet 13 jaar vol gehouden”.

Afscheidsreceptie

Vrijdagmiddag kon iedereen die dat wilde Gerrit de Jonge de hand schudden tijdens een afscheidsreceptie in café de Herberg om onder het genot van een hapje en drankje terug te blikken op het 13 jaar raadswerk van de koninklijk onderscheiden politicus.

Tekst: Harry Woertink – Foto: Enzio Ardesch