p1040794Tussen Balkbrug en Dedemsvaart worden in opdracht van Waterschap Drents Overijselse Delta werkzaamheden uitgevoerd door aannemer NTP en een aantal onderaannemers langs het traject van de hoogspanningsmasten is het bedrijf bezig om een nieuwe persleiding van tien km lang aan te leggen tussen het gemaal Balkbrug en het afvalzuiveringsstation aan de Woudbloemweg in Dedemsvaart. Een persleiding is een buis waarin het afvalwater onder grote druk naar de rioolwaterzuivering stroomt. 

BelgaFoto

p1040872


De huidige persleiding die langs de weg Balkbrug – Dedemsvaart loopt, lekt op verschillende plaatsten zegt Herman Kemkers van het Waterschap , veroorzaakt door de druk van het wegverkeer. Daarom is er nu na een grondige studie gekozen voor een ander tracé langs de hoogspanningsmasten in landbouwgebied. Kemkers verwacht dat de werkzaamheden rond de bouwvakvakantie afgerond kunnen worden en na een testfase de persleiding operationeel is.. De oude persleiding zal in fases worden gedemonteerd en verwijderd.(wt)