Controle op waterkwaliteit zwemplassen van start

REGIO - Het water in de diverse plassen is nog niet erg warm om in te zwemmen. Dat komt omdat het nog niet echt warm is geweest. Vanaf 1 mei is officieel het zwemseizoen gestart. Reden voor Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) om ook weer te starten met het controleren van de waterkwaliteit van zwemplassen. Op zwemwater.nl of in de zwemwaterapp staan de officieel aangewezen zwemwateren en is te zien waar men veilig en schoon kan zwemmen.

Onderzocht wordt of de kwaliteit van het water voldoet aan de wettelijke normen en richtlijnen. Er wordt onder meer gelet op troebelheid, geur, kleur en zuurgraad van het water. Ook is het belangrijk dat er geen verontreiniging met olie, vuil of ongewenste bacteriën voorkomt én wordt nauwlettend de aanwezigheid van blauwalgen in de gaten gehouden.